Artikel nr 1 fra blad nr 1-2012
Emne: Leder
Forkynnelsens dårskap
Av Eivind Gjerde

”For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.” 1 Kor 1,21. 

Et nytt år har startet. Mange slags drømmer, forventninger og håp fyller menneskene med tanke på det som det nye året vil bringe med seg. Men også frykt, angst og uro preger menneskenes sinn. Det er mørke skyer i horisonten. Verden er i krise på mange områder. Men menneskenes egentlige nød, er dessverre de aller fleste i vårt land blinde for. Den store krisen for et ufrelst menneske er at det er en synder som står i en ufattelig skyld og gjeld overfor Gud. Det er ikke terrortrussel, klimakrise, truende finanskrise eller utsikter til arbeidsløshet som er selve problemet, men det å leve borte fra samfunnet med Gud i Kristus. 

Det er vårt ansvar som kristne å fortelle de ufrelste menneskene dette. Vårt ansvar er å forkynne evangeliet om Jesus slik at nye mennesker kan kommet til troen på ham og bli frelst. Verdens mennesker er i dødsfare. De er i en mye større krise enn de er klar over. Dersom et ufrelst menneske faller om og dør, vil det slå sine øyne opp i møte med Gud som dommer. Det menneske finner ikke en nådig Gud, men en hellig og brennende vred Gud som dømmer til en evig fortapelse. For en gru og forferdelse! Vi vet at tusener rundt på jorden opplever dette hver dag. De dør uten håp og uten Gud i verden (Ef 2,12). Den evige dom er det som venter på den andre siden. Dette alvoret har vi ikke lov til å glemme. Denne sannheten har vi ikke lov til å la være å tale om. 

Hvordan skal vi nå de ufrelste med evangeliet? Svaret er enkelt, men samtidig vanskelig. Det enkle svaret er at vi skal forkynne Guds Ord for dem. Det som gjør det vanskelig er at det er så få som vil høre Guds Ord i våre dager. Når få vil høre, er det fristende å ville tilpasse forkynnelsen slik at den skal virke mer tiltalende på såkalte moderne mennesker. Det blir også fristende å bruke nye og moderne virkemidler for bedre å kunne kommunisere med tilhørerne. Selvsagt er det viktig med god kommunikasjon. Ingen vil høre på et budskap uansett hvor sant og godt det måtte være om det frembæres på en useriøs, klønete og innholdsfattig måte. Men her er det på sin plass å lytte til hva Bibelen, Guds Ord sier om dette. Bibelen inneholder det budskap vi skal forkynne, men Bibelen sier også noe om hvordan budskapet skal kommuniseres. 

For det første skal budskapet om Jesus forkynnes. Ordet i 1 Korinter brev sier at Gud frelser ved forkynnelsens dårskap. Det å stå på en talerstol å tale til en forsamling, eller om et vitnesbyrd avlegges under en samtale, er begge eksempler på forkynnelse. Det kan virke så enkelt og bent fram tåpelig å tenke at dette skulle ha noen virkning. Dette er forkynnelsens dårskap. Men Gud bruker forkynnelsen som virkemiddel for å frelse mennesker! Det må vi ikke glemme. For det andre skal vi merke oss forkynnelsens innhold. Gud frelser slettes ikke ved hvilket helst budskap som forkynnes. Forkynnelsen må være i samsvar med Guds Ord. Derfor sier Bibelen:   ”Om noen taler, han tale som Guds Ord.” 1.Pet 4,11. 

Sentrum i den kristne forkynnelsen skal være Ordet om korset. Det vil si budskapet om Jesu forløsergjerning på korset. Jesu stedfortredende straffelidelse for våre synder og Hans seierrike oppstandelse fra de døde, er og må alltid forbli sentrum og fundament i den kristne forkynnelsen. Vi har all grunn til å spørre om dette budskapet forkynnes med bibelsk kraft og klarhet i dag? Uten en klar forkynnelse av korsets budskap, blir ikke mennesker frelst! Så alvorlig er det. ”For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft”. 1 Kor 1,18 Alle kristne, men særlig de som har et forkynnerkall og en forkynnertjeneste, bør besinne seg på det som står i de tre første kapitlene i 1 Korinterbrev. Gå og les og innrett din tjeneste deretter. 

Ordet om korset vil nemlig ikke vende tomt tilbake, men gjøre sin gode virkning i hjertene. ”Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til”. Jes 55,10-11. 

Det er ikke budskapet om loven og evangeliet vi skal forkynne, men loven og evangeliet. 
Det er ikke budskapet om synd og nåde vi skal forkynne, men synd og nåde. 
Det er ikke budskapet om helliggjørelse vi skal forkynne, men til helliggjørelse. 

Bibelen er Guds Ord, og en forkynner må bruke Bibelen i forkynnelsen. Den Hellige Ånd bruker Guds Ord til å overbevise om synd, rettferdighet og dom (Joh 16,8-11). Den Hellige Ånd bruker Ordet for å levendegjøre og herliggjøre Jesus Kristus for hjertene våre. Jesus sier om Åndens store tjeneste for vår frelse: ”Han skal herliggjøre meg for han skal ta av mitt og forkynne det for dere” (Joh 16,14). Derfor skal vi med frimodighet få forkynne Guds Ord til frelse i et nytt år.