Artikel nr 7 fra blad nr 6-2011
Emne: Minneord
Gordon Landro til minne
Av Olav Hermod Kydland

Gordon Landro flyttet hjem til Jesus den 9. september 2011, 60 år gammel, og ble begravet fra Fister kirke den 16. september under stor deltagelse. 

Gordon ble født den 15. mars i 1951 og voks opp på Landro på Sotra. Han ble en kristen på en ungdomsleir i Sætervika, noe som fikk stor betydning for hele hans liv og virke. Etter et rikt år på Kongshaug folkehøgskole, dro han høsten 1972 til Stavanger for å gå på Teknisk fagskole. Han deltok aktivt i ungdomsarbeidet i Salem, hvor han også traff sin kommende kone, Synnøve Helgøy. De giftet seg i 1974 og fikk sju barn sammen. 

Gordon var en praktisk mann. Han arbeidet i forskjellige firma, men den lengste tida var han ansatt hos Ladstein Bygg på Finnøy. I 2007 fikk han arbeid som lærer ved tømmerlinja på Trygghein skular, og der trivdes han svært godt blant ungdommene. 

Det som lå han mest på hjertet var det kristne arbeidet på bedehuset. Han var formann i misjonslaget på Fister i 12 år og var med å drive gutte- og jentelag og yngres der i 25 år. Han var en tid med i styret for Utsyn leirsted og i styret for Fjelltun bibelskole. Han var også med i styret for Jærtun Lutherske Friskule fra begynnelsen i 1998 til han døde. 

Gordon var opptatt av at den gamle bedehuslinja ble ført videre. Derfor var det helt naturlig for han å stille til valg til styret for Stiftelsen På Bibelens Grunn da den ble dannet i 1992. Han var et trofast styremedlem til sin død, den siste tida som nestformann og sekretær. 

Gordon var en ekte lekmann og la stor vekt på lekmannsarbeidet på bedehuset. Han siterte flere ganger Ludvig Hope og sluttet seg til hans kirkesyn. Han poengterte ofte at vi måtte framelske nådegavene og ta de i bruk i bedehusarbeidet. Han hadde også et brennende hjerte for ytre misjon: Evangeliet må nå ut til alle folk. Hans inderligste ønske var at både barn, unge og voksne måtte bli frelst, både i Norge og på misjonsmarkene. 

Guds ords forkynnelse var viktig for Gordon. Derfor var han med på de aller fleste bibelsamlinger og medarbeidersamlinger som Stiftelsen arrangerte. Han ledet ofte møter og talte også på møter. 

Jesus Kristus og hans frelsesverk stod alltid i sentrum i hans vitnesbyrd og taler. Og Skriften alene var basis for hans tro. Derfor gikk han sterkt imot all liberal og bibelkritisk teologi. Hans innerste ønske var å være tro mot Jesus Kristus i livet.

Vi i Stiftelsen takker Herren for Gordon, og det han fikk gjøre på forskjellige områder. Vi kjenner til at det innebar kamp å være med i denne sammenheng. Men han sto fast. I dødsannonsen leste vi:

” Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem. Så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem”. 

Godt å vite at striden er slutt for Gordon og at han nå er hjemme hos Herren!

Våre tanker går til Synnøve og familien. Må Herren se til dere og velsigne dere! Lyser fred over Gordon Landros gode minne! 

Olav Hermod Kydland