Artikel nr 10 fra blad nr 5-2011
Emne: Bokklipp
Kjennetegnet på vår tid
Av Francis A. Schaeffer

Noen sier at det blir flere og flere kristne i USA, men hva hjelper det dersom en stadig større del av disse slutter å være bibeltro? Hvis dette fortsetter, vil stadig færre se på Bibelen slik den ser på seg selv og stadig færre vil tro på den slik som Jesus trodde på den. Men i tillegg – og la oss aldri glemme dette – hvis dette fortsetter, vil verken vi eller våre barn være i stand til å møte de vanskelige dagene framtiden vil føre med seg. 

Og hvis vi lar dette skje, vil vi heller ikke kunne være salt for verden. Vi vil ikke kunne redde det samfunnet som tror at moralnormer og lovverk bare er det som flertallet tilfeldigvis mener. Det er dette som kjennetegner vår tid: moralsk relativisme. Og hvis også vi får dette relativistiske synet, hvordan kan vi da være bevarende salt for den ødelagte og fortapte kulturen vi lever i? 

Dette er også vannskillet for de kristne i vår tid. Vi må si med kjærlighet, men også tydelig og klart: Vi er nødt til å dra en skillelinje mellom dem som har et klart syn på Bibelens ufeilbarlighet og dem som ikke har det. Det betyr lite om det er teologisk eller kulturell infiltrasjon som får en til å slutte å være lydige mot Guds ord. Det avgjørende er om vi er lydige mot Bibelen; at vi har en rett lære og at vi gjør det som er rett på alle områder i livet. 

(Fra ”Skjebnetime”)