Artikel nr 9 fra blad nr 5-2011
Emne: Minneord
Minneord etter Tor Ydstebø
Av Olav Hermod Kydland

Tor Ydstebø er ikke lenger i blant oss. Den 12. juli 2011 sovnet han fredfullt inn i troen på sin Frelser 79 år gammel og ble begravet den 15. juli fra Randaberg kirke. 

Tor Ydstebø ble født 22.04.1932 på Kvitsøy og tilbrakte barne- og ungdomsårene der. Han ble en kristen da han gikk på Tryggheim ungdomsskole 1949-50. Etterpå gikk han et kurs på Bibelskolen på Fjellhaug i Oslo. 

Tor utdannet seg innen bygningsfaget og begynte i arbeid hos Sørbø trelast hvor han var i 25 år. Deretter ble han vaktmester på Stavanger tekniske fagskole og var ansatt der, med unntak av to års permisjon hvor han var lærer på Tryggheim vgs., til han gikk av med pensjon. 

Tor giftet seg i 1957 med Tora Sørbø, og de bygde hus på Sommero, Hillevåg. Der innredet han et rom i kjelleren til guttelag, for at guttene skulle få høre evangeliet.

Det var Norsk Luthersk Misjonssamband som ble Tor sin organisasjon. Han var formann i Salem i flere år. Dessuten var han 12 år i kretsstyret i Stavanger krets av NLM. Formann var han i 8 år. Dessuten var han med i flere byggekomiteer og styrer. 

I 1992 ble Stiftelsen På Bibelens Grunn stiftet, og Tor sa seg villig å være med i styret, men bare som varamann. Han var med like til han ble sjuk og trakk seg fra styret i 2005. 

Tor Ydstebø var en kjernekar med innsikt i både praktiske og åndelige saker. Han var alltid i godt humør og kom ofte med små fortellinger og anekdoter som førte til en rolig og fredelig stemning i hans nærhet. 

Tor var en stødig og grunnfestet kristen. Guds ord var svært viktig for ham, både å lese og høre. Derfor var han og Tora med på de aller fleste bibelsamlingene og medarbeidersamlingene som Stiftelsen På Bibelens Grunn arrangerte. 

Det var alltid godt å være sammen med Tor. Hans vitnesbyrd var Kristus-sentrert. På en medarbeidersamling fortalte han om en dyp sjelenød og anfektelse han nettopp hadde vært igjennom. Alt hadde vært mørkt. Han satt fast i tunnelen, men så fikk han se den korsfestede, Jesus Kristus, igjen og Guds fred senket seg ned over han. Herren gav Tor både gode og vanskelige dager, men nå er han forfremmet til herligheten hvor gråt, tårer og død ikke finnes lenger, men alt er fullkomment godt. 

Vi i Stiftelsen På Bibelens Grunn har mye å takke Tor for, og sier med sangeren:

”Min fremtidsdag er lys og lang, 
Den rekker bakom tidens tvang, 
Der Gud og lammet selv jeg ser, 
Og ingen nød skal være mer”. 

Våre tanker går til Tora, barn, svigerbarn og barnebarn. Må Herren se til dere og velsigne dere! 

Lyser fred over Tor Ydstebøs gode minne!