Artikel nr 12 fra blad nr 4-2011
Emne: Bønn
En sann troende kristens morgenbønn
Av Erik Pontoppidan

Evige og allmektige Gud, barmhjertige, kjære himmelske Far. Jeg priser deg i denne morgenstund av inneste hjerte og sjel fordi du i natten som gikk, har vært sol og skjold over meg, - at du har skjermet meg mot all fare og skade på legeme og sjel.

La meg i dag og alle dager eie din faderlige velsignelse og hjelp på alle mine veier og i alt jeg gjør! Frels min arme sjel fra fristelse, mitt legeme fra sykdom, mitt øye fra gråt og min fot fra fall! Men da jo synden er det største onde, så hjelp meg, min Gud, framfor alle ting å stå den imot ved troens kraft! La din hånd være over meg, din Ånd i meg og din fred om meg! La meg ikke leve i meg selv, men i troen på Guds Sønn, så jeg kan ha ditt velbehag i alle mine tanke, ord og gjerninger! Og finne bønnens tilflukt hos deg i all min nød!

Gode Far. Tilgi alt jeg har gjort imot deg inntil denne dag – av din nåde for Jesu skyld! Gi fortsatt nåde, så jeg forbereder mitt syndige liv ved sann fornyelse etter ditt bilde, og så at min Jesu saktmodige, ydmyke, kjærlige og rene sinn må merkes i all min ferd!

Himmelske Far, opphold din troende menighet på jorden! La den daglig vokse ved at syndere blir frelst! Velsign kongen og hans hus, gi framgang for det felles vel, gjør jorden fruktbar, bevar oss fra landeplager, gjør vel mot min slekt og mine venner, forsørg de fattige, trøst de redde og bedrøvete, særlig de i dødens nød! Og endelig: Bered meg selv hver dag til en salig død og en herlig oppstandelse! Amen.

(Fra ”Sannhet til Gudfryktighet”)