Artikel nr 8 fra blad nr 4-2011
Emne: Bokklipp
Guds ord til ektefolk
Av Carl Fredrik Wisløff

”Dere hustruer! Vær deres menn underordnet som under Herren! For en mann er sin hustrus hode, likesom Kristus er menighetens hode-. - Dere menn! Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den-.” Ef 5, 22-33

Guds ord har noe å si til ektefolk. Vi skal ta imot det som blir sagt og huske på at det virkelig er et ord fra Gud. Her taler ikke en svunnen tids ”patriarkalske” forhold. Nei, her taler Guds ord.

En sak skal vi merke oss aller først. Det er av stor betydning at hustruene og mennene tar imot de ord som er til dem. En kan si det slik: Ordet til hustruene er hustruenes brev; det skal de lese. Og på samme måten med mennene: De skal lese sitt brev.

Når det da blir sagt til hustruene at de skal underordne seg under sine menn, så er det et ord til dem. Det er ikke et ord som mennene skal bruke imot konene sine: Her står det at du skal være lydig mot meg! Det har vært alt for mye av slikt gjennom tidene.

Samtidig er det klart at Gud mener det han sier. Det er en guddommelig ordning at mannen skal være hodet. Som Kristus er menighetens hode, skal mannen være hustruens hode.

Til mennene har Bibelen et ord som så visst ikke er mindre kravfullt: De skal elske hustruene sine slik som Kristus elsket menigheten. – Hvordan elsket Kristus menigheten? Slik at han gikk i døden for den. Sterkere kan det ikke godt bli sagt at mannens plikt er å elske og tjene, og gi seg selv for sin hustru og sin familie. Han skal være hodet, men det gir han på ingen måte noen rett til å være tyrann og diktator. Og når noe er vanskelig, når noe må ofres og forsakes, da er han den som har plikten på seg til dette.

Dette har nok ikke alltid vært husket! Men tenk om vi alle tok til oss disse ordene fra Bibelen! Da ble det ikke mye av prestisje. Da ble det villighet til å tjene og å ofre. Det er en guddommelig visdom i Bibelens ord om ektefellenes plikter og oppgaver mot hverandre. Når det så ofte gikk galt i ekteskapene, var grunnen oftest den at Guds ord ble glemt.

Luther har tatt disse skriftstedene inn i katekismen sammen med ordene til barn og tjenestefolk. Over bibelstedene setter han et lite vers:

Når hver sitt gudsord lære vil, 
da står det godt i huset til.

(Fra ”Daglig brød” 4. mars)