Artikel nr 5 fra blad nr 4-2011
Emne: Trosblikk
Ikke langt fra Guds rike
Av Kristoffer Fjelde

Og da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike!” Mark 12,34.

Bibelen taler om flere personer som sto Guds rike nær, men som ikke kom lenger. En av dem var, så vidt vi vet, kong Agrippa. Det er noe stort som har skjedd med det mennesket som er kommet nær Guds rike. Men det er også vemodig når det ikke kommer lenger. Sankey synger slik:

”Ei langt, ei langt fra Guds rike.
Dog ennå fanget i synd.
Hvor mange vi ser nær ved porten,
Men få er dog de som går inn!”

Og dette er sant. De mange som er nær porten, er på fortapelsens vei, tross alt. Ble livstråden kuttet, eller om Jesus kom igjen så ville det være for sent! 

Ingen tenker vel at det skal gå slik. Men djevelen har fanget mange nettopp ved denne taktikk! Får han ikke et menneske bort fra Guds ords påvirkning, så bruker han ”utsettelsesmetoden”. Og da sier han omtrent slik: ”Du må nok bli frelst, men ikke i dag!”

Kanskje han bruker denne metoden på deg? Våkn opp fra din søvn! Din ”fromme søvn” som bemerker at du engang skal bli en kristen. Gå inn i Guds rike, eller må du våkne i den evige fortapelse! Men i dag er nådens tid!

”Ei langt, ei langt fra Guds rike, 
Ett skritt kun, Og alt vil bli vel. 
Men blir du der utenfor porten, 
Fortapes din dyrt kjøpte sjel. 
Å skynd deg, ja skynd deg, stig inn! 
Å stå ikke utenfor porten, 
Men skynd deg i dag og stig inn”