Artikel nr 3 fra blad nr 4-2011
Emne: Sang
Å salige stunder som Jesus oss gir
Av Clara Ahnfelt

Å salige stunder som Jesus oss gir
Å salige stunder som Jesus oss gir,
Når soningens under rett klart for oss blir,
Når Ordet vårt evige vel,
Når nær han vil være,
Når nær han vi være,
Å vekke og lære og trøste vår sjel!

Mens verden kun søker å drepe sin tid
Og skylden forøker med redselsfull flid,
Da samles vi atter til bønn og til sang,
Og Ordet vi hører,
Og Ordet vi hører,
Når Ordet vi hører, blir tiden ei lang.

O Jesus, vår Herre, din Ånd du oss giv!
Vi selv har dessverre ei krefter, ei liv,
Ei tro eller kjærlighet, - alt må vi få.
Skal troslivet øves,
Skal troslivet øves
Din nåde behøves, du hjelpe oss må!

Vår Gud, deg forbarme og tenk på vår nød!
Gjør hjertene varme, og vekk du fra død!
La loven få knuse, la nåden bli stor!
Din ånd du oss sende,
Din ånd du oss sende,
Så glad vi kan kjenne at du blant oss bor!

(Clara Ahnfelt, 1859, fritt etter en tysk sang, 1821. Norsk 1870. Revidert 1950).
(Kan synges på nr 455 i den nye Sangboken).