Artikel nr 10 fra blad nr 3-2011
Emne: Søkelys på forkynnelsen.
Vranglære på såkalt kristen TV-kanal
Av Erik Høiby

I Pinsevennenes landsorgan Korsets Seier (08.10.2010) tar redaktør Anne Gustavsen et krystallklart oppgjør mot vrang og villedende forkynnelse som blir servert gjennom den såkalt kristne TV-stasjonen Visjon Norge. Undertegnede har fått tillatelse til å referere noe av det hun skriver. 

” Den kristne TV-stasjonen Visjon Norge har gitt sendetid til den amerikanske predikanten Thurman Scrivners omstridte forkynnelse om sykdom, synd og helbredelse. I tillegg går tv-kanalens redaktør Jan Hanvold ut og forsvarer forkynnelsen om at sykdom skyldes personlig synd hos en selv. Vi må leve med at Skriften blir gjenstand for ulike tolkninger. Den hele og fulle forståelse får vi ikke før alt blir åpenbart i evigheten. Men når tolkningen sporer av så totalt at den påfører mennesker skyldfølelse og legger sten til byrden overfor allerede sårbare og svake mennesker, er det viktig å slå alarm. 

Scrivners forkynnelse om at sykdom skal være en personlig straff hos en selv eller noen i familien, er ikke bare usunn, den er direkte vranglære. Som mennesker lever vi i forgjengelighet på grunn av syndefallet. Vi synder, blir syke og dør. Det er også riktig at vi i våre liv høster negative frukter i form av nedsatt helse og sykdom ved uansvarlig livsstil. Men dette må aldri blandes sammen med at sykdom og mangel på helbredelse har med personlig synd å gjøre. Vår skyld og skam er for alltid blitt gjort opp for på korset. Overfor Gud er alle som har tatt imot Jesus syndfrie og tilgitte. 

Samtidig skal vi frimodig forkynne helbredelse. I motsetning til hva Levi Fragell hevder, finnes det mange bevis på at guddommelige helbredelser og mirakler har skjedd og skjer.

-Hvorfor ikke alle blir helbredet, vet vi ikke, men vi kan likevel være frimodige i vår tro og forbønn for syke. Når bønnesvaret uteblir må vi imidlertid aldri verken si eller tenke at årsaken er uoppgjort personlig synd. Det blir å påføre mennesker ekstra byrder og skamfølelse. 

Det hviler et stort ansvar på redaktør Jan Hanvolds skuldre. Han har tilrettelagt for at slik forkynnelse når ut til tusenvis av hjem i Norge, og forsvarer teologien. TV Visjon Norges seere består av en stor gruppe kristne som ofte på grunn av sykdom, alderdom og skrøpelighet sitter hjemme og livnærer seg åndelig gjennom disse sendingene. Med det som bakteppe mener vi en redaktør av en kristen tv-kanal må ta sitt redaktøransvar på alvor og være ytterst nøye med at den åndelige maten som serveres er sunn og bibeltro. 

TV Visjon Norge har nettopp åpnet studio og vekkelsessenter i Sverige. Visjonen er å dekke Norden med kristne tv-program. Det er et gjennombrudd for evangeliet. En slik mulighet må forvaltes med varsomhet og ansvarlighet rundt hva slags gudsbilde man vil formidle til dagens mennesker. 

Vi vil utfordre de åndelige nestorene og farsfigurene i vårt land, de med trygg teologisk integritet og tyngde plantet i sunn evangelisk kristentro, om å komme på banen, ta sitt ansvar og korrigere det som nå serveres av feil og skadelig forkynnelse.” 

At denne kvinnen går i rette både med Thurman Scrivners falske helbredelseslære og kanallederen Jan Hanvolds forsvar og toleranse av denne forkynnelse, er et varsel også til oss om ikke å sluke alt rått som serveres på en tv-skjerm. Men i stedet følge Skriftens klare ord om: ”Mine kjære! Tro ikke å tro enhver ånd, men prøve åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden”. (1 Joh 4, 1-3) 

I kampen mot all vrang lære og liberal teologi trenger vi ”å komme på banen”, for å følge Anne Gustavsens utfordring. For meg var det hun skrev en alvorlig oppvekker. Det samme vil jeg ønske at det blir også for deg.