Artikel nr 9 fra blad nr 3-2011
Emne: Bokklipp
Vokt dere for de falske profeter!
Av Hans Erik Nissen

”Vokt dere for de falske profeter! . . . . På fruktene skal dere kjenne dem”. Mat 7, 15 – 16 

Det er til disiplene sine Jesus sier at de skal vokte seg for de falske profeter. De er farlig for så vel vantro som troende. I en kristens gamle natur lever trangen etter et nytt og annerledes budskap. 

Vårt naturlige menneske blir lett trett av Ordet om korset. At Jesus er Frelser og forsoner for fortapte syndere, er ikke noe nytt. Det er sagt og hørt så ofte. Derfor finner mange det ensformig og trivielt. Kommer noen med noe nytt og uhørt, vekkes straks nysgjerrigheten. 

Mange synes vi befinner oss i et åndelig dødvann. De lengter etter nybrott. Derfor stiller de seg åpne for alt nytt. Stadig spør de: Hvor går veien til åndelig fornyelse? 

Mange med denne holdningen har blitt ført bort fra det livgivende evangelium. Tankemessig holder de fast på det, men det er ikke lenger livets brød for sjelen. 

På fruktene skal dere kjenne de falske profetene, sier Jesus. Du kan ikke kjenne dem på utseendet. Heller ikke på det de sier om seg selv. Nei, de skal kjennes på fruktene. 

En sann disippel fører syndere til Jesus, så de kan få syndenes forlatelse og finne nåde hos Gud. En sann disippel kan aldri bli ferdig med å opphøye Jesu blod. Han forkynner Jesus som Guds slaktede offerlam. 

Samtidig avsløres syndens alvor. Ingen kristen får lov til å leve uforstyrret. Hvor Jesus går inn, må synden ut. Guds nåde oppdrar oss til å si nei til ugudelighet og verdslig lyst. 

De sanne profetene følger i Jesu fotspor. Derfor er frukten av deres tjeneste frelste syndere som lovpriser Jesus. De kan aldri bli trette av å snakke om det deres frelse har kostet. Igjen og igjen forkynner de at Jesu verk er fullbrakt. De vil ikke vite av noe annet enn Jesus Kristus, og ham korsfestet. 

De falske profetene forkynner et blodløst evangelium. De er opptatt av alt annet enn synd og nåde for fortapte. Vokt deg for dem! 

(Fra ”Ett er nødvendig” 22. januar side 32.)