Artikel nr 16 fra blad nr 2-2011
Emne: Påske
Korset
Av Magne Gudvangen

Jeg har lest: Korsfesting var ikke brukt som dødsstraff i Israel tidligere. Dette var en persisk måte å straffe på. Og den mest grusomme. Tanken bak var: Det gjaldt å gjøre lidinga mest mulig stor og vond. Og den skulle vare lenge. 

Så var det slik Han skulle straffes, Han den uskyldige! Dommeren, Pilatus, sa: ”Jeg finner ingen skyld hos denne mannen” (Joh 19,4). Og det som teller mest: Gud Far uttrykker: ”Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har velbehag i!” (Matt 3,17). ”O Guds Lam uskyldig, på korset ihjelslaget!” 

Til korsfesting hørte med: Fangens rygg skulle hudflettes, piskes til den var hudlaus. Nagler ble slått gjennom hender og føtter. Og heile kroppsvekta kvilte på disse fire punkta. I fleire timer måtte en henge slik før døden kom. ”Naglet til et kors på jorden henger under vredens torden Himlens Herre og Guds Sønn. Selv den eviggode Fader Ham i kvalene forlater, hører taus hans angest bønn. 

Å la aldri noensinne 
Korsets tre meg gå av minne, 
som deg, Frelsens fyrste bar! 
Men la kors og død og smerte 
tale, rope i mitt hjerte 
hva min frelse kostet har!” 

(Sangb. 671). 

Korset – dette pinens og forbannelsens tre – er blitt seiersmerket vårt! Edin Holme uttrykker det slik: ”Ditt kors, o Krist, ble verdens sol, dets lys ei grenser kjenner. Ditt kors, o Krist, ble ærens stol, der livets lue brenner. 

På korset åpner du din favn for hver forvillet synder. Fra korset, i din Faders navn, du verden fred forkynner. 

La slukkes alle lys på jord. La stenges alle veie! Den som har funnet Korsets spor, har evig nok i eie” (Sangb. 248). 

”Ave Crux, spes unica!” sa de gamle: ”Hill deg, kors, du mitt eneste håp!”.