Artikel nr 14 fra blad nr 2-2011
Emne: Påske
De kastet lodd om kjortelen
Hans Erik Nissen

”De tok også kjortelen. Men kjortelen var vevd i ett stykke ovenfra og helt ned. De sa da til hverandre: La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den!”. Matt 19,23-24 

Jesus var fattig. ”Revene har huler, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.” 

Det eneste Jesus eide av verdi, var en kjortel. Hvordan han hadde fått den, vet vi ikke. Men vi vet hvordan han mistet den. Den ble tatt fra ham, da han ble opphøyet på korset. Soldatene ville ikke sette kniven i den og dele den. Den var nemlig vevd i ett stykke fra øverst til nederst. Den soldaten som skulle eie den, skulle ha den hel. 

I Bibelen brukes en kledning ofte som bilde på frelsen. Det skal vi tenke på når vi hører om Jesu kjortel. Da Jesus ble løftet opp på korset inn under Guds vrede, lå en hel og fullstendig kledning ved foten av korset. Den første langfredagen kunne en synder gå hjem fra Golgata iført Jesu kjortel. Den dekket ham fra øverst fra nederst. 

Nå er det ikke frelse i å ha båret Jesu kjortel. Men det er et bilde på en drakt du må eie, om du skal bli frelst. 

Da Jesus ble gjort til synd, tok Gud rettferdighetskledningen fra ham. Det er denne drakten som ligger ferdig til deg. Den tar du imot i tro. Setter du din lit til at Jesus ble ofret i ditt sted, er frelsen din. Da er du dekket av hans blod, og i Guds øyne er du like rettferdig som Jesus var det. Din hellighet svarer til Jesu hellighet. Gud tilregner deg sin Sønns rettferdighet. 

Derfor kan du vandre frimodig på jorden. Du er på vei til det nye Jerusalem. Når sinnet fylles av engstelige tanker, må du se på den drakten du bærer. Du er kledd i frelsens klær. Jesus har gjort deg fullkommen. Du skal ikke frykte. Du er dekket av et fullbrakt verk. 

Fra ”Ett er nødvendig” 29. mars