Artikel nr 2 fra blad nr 2-2011
Emne: Påske
”Din miskunnhet er bedre enn livet”
Av Eivind Gjerde

Jeg liker somme tider å gå rundt på kirkegårder. Det er en egen ro og fred der. Livets-, dødens- og evighetens alvor legger seg inn over sinnet. Du blir stemt til ettertanke. 

Når jeg går rundt slik, leser jeg det som står på gravstenene. Det er alltid godt å lese innskrifter på gravstener som tyder på at vedkommende som hviler under der var en som bekjente troen på Jesus, den tiden han levde. 

En sommer for mange år siden gikk jeg på en kirkegård ute på ei øy som heter Herdla. Den ligger utenfor Bergen. Kirkegården er litt spesiell siden det finnes flere tunneler under kirkegården som tyskerne hadde gravd ut under den andre verdenskrigen. 

På en gravsten leste jeg en innskrift hentet fra Salme 63. Dette verset har fulgte meg siden, og jeg har tenkt mye på det i årenes løp. Derfor dette ordet i dag! ”For din miskunnhet er bedre enn livet. Mine lepper priser deg!” (v.4). 

Det var et siste vitnesbyrd fra den som var gravlagt der! Det er noe som er bedre enn livet på jorden! Guds miskunnhet er bedre enn livet. Vi har fått livet vårt av Gud. Gud vil at vi skal bruke det til beste for Han og vår neste her i verden. Livet kan være godt å leve, særlig i den lyse årstiden, vår og sommer. Vi trives bedre når dagene er lyse og varme. Slik er vi mennesker skapt. 

Men livet kan også være forferdelig. Alt synes mørkt og veien ut av den mørke tunnelen synes umulig å finne. Bibelen taler om den nærværende onde verden. Du må aldri bli overrasket over at livet oppleves som smertefullt mange ganger. Det er slik i syndens verden. Forventer du noe annet vil du bli sørgelig skuffet. 

Men livet kan også være uendelig godt. En god samtale med venner og familie gir glede i livet. Eller å sitte i en båt ute på fjorden en varm sommerkveld og la sinn og tanke glede seg over storheten i det Gud har skapt. Kjenne på freden og roen. Ja, mange slike opplevelser kan gjøre livet så rikt og så gledesfylt. 

Men det er noe som Bibelen sier er bedre enn livet i denne verden. Det er Guds miskunnhet! Jeg kan spørre: Hva er Guds miskunnhet for noe? Jeg har ikke funnet noe bedre svar enn: Det er Jesus Kristus selv. I Han er Guds nåde, tilgivelse, kjærlighet og barmhjertighet blitt vist fram! Tror du på Jesus, så har du Guds miskunnhet! 

Jeg har levd et bevisst liv i troen på Jesus i mange år nå. Og jeg vil si til alle. Uten troen på Jesus så hadde livet mitt vært meningsløst. Han er sentrum i mitt liv. Jeg følger meg ikke som noen god kristen. Synes selv jeg er så skrøpelig og svak. Men Han er sterk. Han er nådig. Han vil ikke skyve meg bort. Jeg får komme til Ham hver dag og fortelle ham alt. Jeg skal få gå sammen med ham gjennom dette livet og inn i den kommende verden! Jesus og fellesskapet med ham er sannelig bedre enn dette livet! 

Finner vi det samme vitnesbyrdet hos Paulus som kong David hadde i Salme 63? Jeg tror det. Se hva han skriver i brevet til Filipperne: ”For for meg er livet Kristus og døden en vinning”(Fil 1,21). 

”For din miskunnhet er bedre enn livet. Mine lepper priser deg!” (Salme 63,4) Er det ikke det samme som blir sagt i disse to versene? Jeg tror det! Ved troen på Jesus har jeg fått mening for dette livet og håp om evig liv etter død og grav. Det er ikke noe som er større enn å få leve med Ham som døde og oppstod for meg. 

Til slutt: Til deg som enda er ufrelst: Bruk den tiden du har nå til å få din sak med Gud i orden. Ta imot Jesus nå i dag i ditt hjerte. Husk det er noe som er bedre enn det livet du har her i verden. Livet varer ikke så lenge. Snart er det over. Guds miskunnhet i Jesus er bedre enn livet. Jesus sa om seg selv: ”Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør” (Joh 11,25).