Artikel nr 12 fra blad nr 1-2011
Emne: Bokklipp
Hedre din far og din mor
Av Hans Erik Nissen

Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg”. 2 M 20,12 

Har du noen gang syndet mot det fjerde bud? Har du bekjent synden for Gud? Eller betrakter du Guds bud som tomme ord? 

Har du bedt foreldrene dine om tilgivelse når du har syndet mot dem? Eller er det noe du aldri gjør? 

Mange unge er kritiske overfor foreldrene sine. De kjenner dem innenfra og har ikke noen vansker med å se feil hos dem. Dag etter dag samler de brenne til kritikkens bål... 

De tenker bare sjelden på at Gud har knyttet løfte om et langt liv til det fjerde budet. Noen mister velsignelsen fordi de var ulydige mot foreldrene sine. 

Mange unge tror at når de selv blir gift, skal deres ekteskap bli helt annerledes enn foreldrenes. Slik går det slett ikke alltid. De er jo syndere som blir gift med hverandre. 

Noen fikk et ulykkelig ekteskap fordi de aldri lærte å hedre sin far og mor. Andre fikk dårlig økonomi fordi de var for store til å lytte til foreldrenes råd. Mange fikk problemer på arbeidsplassen fordi de aldri hadde lært å bøye seg. Atter andre ble dårlige foreldre, fordi det var uoppgjort synd mot det fjerde bud i deres eget liv. De gikk glipp av den velsignelsen som Gud har lovet den som er lydig mot dette budet. 

Og det som er enda alvorligere: Mange går evig fortapt, fordi de ikke ville adlyde Gud. Å ringakte Guds bud er det samme som å ringakte Gud selv. Guds bud er Guds vilje, og den kan en kristen ikke bare følge når han finner budet rimelig. Guds bud er ikke bare forslag, men Guds levende ord. Er ikke loven alvor for deg, er ikke nåden det heller. 

Derfor skal du hedre din far og din mor. 

(Fra andaktsboka ”Ett er nødvendig”)