Artikel nr 3 fra blad nr 1-2011
Emne: Sang
Min fremtidsdag er lys og lang
Av Nils Frykman

Min fremtidsdag er lys og lang,
Den rekker bakom tidens tvang,
Der Gud og Lammet selv jeg ser,
Og ingen nød skal være mer.

En evig arv hos Gud jeg har,
I himlen er den i forvar,
Og under prøvetiden her
Jeg får av Gud hva nyttig er.

Pris være Gud som styrer så
At jeg urolig ei skal gå!
For meg han alltid sørge vil,
I alt som her kan støte til.

Så har jeg fred i sinn og sjel
Og synger glad: Nå alt er vel!
Jeg vandrer ved min Faders hånd,
Han leder meg til livets land.

Men, Herre Jesus, lær du meg
Å leve mere helt for deg
Den korte tid jeg har igjen,
På veien hjem til himmelen!

Nils Frykman 1883. Til norsk 1890