Artikel nr 13 fra blad nr 6-2010
Emne: Dikt
Vår høytidsfest
Av Axel Remme

Vår høytidsfest
1. Vår høytidsfest vi feire skal
for himmelsønnens komme.
I troens hjertes tempelhall
er ventetiden omme.

2. Guds løfter har i ham sitt «ja»,
vårt amen ham til ære.
Med gledesang, halleluja!
vi takk til Gud vil bære.

3. Han svøptes i vår fattigdom,
fornedrelsenes kåpe,
og avstod himlen, villig kom
og drakk hver vredes dråpe.
4. Skjønt ringe er vårt høytidsskrud,
uferdige må møte,
men Jesus, Sønn og sanne Gud,
vil ingen fra seg støte.

5. For vår skyld ble han fattig, små,
dog ingen er hans like.
De som i tro til ham vil gå,
blir frelst og evig rike.

6. Syng takkesang, igjen deg gled,
hos Kristus kan du finne
Guds nåde, kjærlighet og fred,
og himmelriket vinne!