Artikel nr 6 fra blad nr 6-2010
Emne: Dikt
Han kom med den evige vår
Av Trygve Bjerkrheim

Han kom med den evige vår
Vi trenger en Frelser for vi er i nød,
og sjelen i lenker er lagt.
Vi trenger en Frelser fra dom og fra død,
fra mørkets ubendige makt.

Vi trenger en Frelser – vi håpløse er,
der fremme oss venter en grav.
Vi trenger en Frelser som over oss bær
når livssolen synker i hav.

Vi trenger en Frelser, og så er det stort:
Han kom, og betalte vår gjeld.
Han åpnet en tillukket paradis-port.
Vi vitner: Han alt har gjort vel!

Vi trenger en Frelser, fra vår og til høst,
mens dagen mot livskvelden går.
Og det er den store og salige trøst:
Han kom med den evige vår!

Trygve Bjerkrheim