Baksida fra blad nr 5-2010
Emne: Sang
Han kommer igjen


1. Jesus skal komme til jorden igjen.
Det har han sagt i sitt ord.
Da skal vi se han vår brudgom og venn,
å hvilken nåde stor.

Kor:
Han kommer igjen, ja han kommer igjen,
en gang skal han komme igjen.
Snart briste skyen og Jesus er her,
dagen er meget nær.

2. Tenk om vi ei var beredt når han kom.
Å hvilken dag det vil bli.
Kom å få nåde i stedet for dom.
Jesus kan fred deg gi.

3. Lykk`lig hver sjel som har fred med sin Gud,
og har sin hvile i ham.
Snart kommer Jesus og henter sin brud.
Takk du Guds dyre lam.