Baksida fra blad nr 4-2010
Emne: Sang
Gamle tiders vekkelse

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.1. Si meg, minnes du de skjønne tider
da Guds flamme i ditt hjerte brant?
Det var kamp og mange hete strider,
 men i troens kamp vi seier vant.

Kor: Gamle tiders vekkelse vi venter.
Store under, Herre, la det skje!
Gud, la nådens klokke herlig klemte,
så din frelse alle må få se.

2. Enn i dag kan store under hende,
skjønt vi lever nå i midnattstid
Herren vil sin kraft til oss nå sende,
ruste oss til hellig kamp og strid.

3. Hurtig det med nådens dag nå lider,
Jesus kommer snart i himlens sky.
Da for evig slutter kamp og strider.
Lengter du at dagen snart skal gry?