Artikel nr 11 fra blad nr 4-2010
Emne: Småstykke
Emissæren

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kristoffer Fjelde

”Se, en såmann gikk ut for å så” Mat 13,3. 

Vi er alle såmenn. I Guds store sammenheng har vi alle vår plass i Guds rikssak. 

Her vil vi stanse litt ved emissæren. Noen av oss kjente best den eldre garde. Mange av dem er hjemme hos Herren, noen er ennå i livskvelden. 

En dag sto han der nyfrelst. Emissærkallet kom. Gud kom med såkorga og viste åkerteigen. Emissæren gikk. 

Emissær-kapitlet i norsk kristenliv – det er et veldig kapittel som inneholder mange, veldige avsnitt. Kanskje er det bare Norge som har et slikt kapittel. Emissæren ble Guds medarbeider på en særs måte. 

Såmannsgjerningen i Guds rike, er en trosgjerning og vandring. En gjerning og vandring som stadig ligger i ransakelsens og fornyelsens ildovn. Kamp, gråt og glede følges ad. 

Gråten særpreger gjerningen, rett forstått. De sår med gråt. ”De går gråtende og bærer den sæd de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.” Salme 126,6. 

Så mang en såmann ble kalt hjem. Gjerningen var gjort. Såkorga sto igjen. Det ble så tomt da emissæren var borte! Men samtidig rikt: Far og mor ble frelst ved emissæren! Alvorlig: Tenk om emissæren hadde sagt nei til kallet! 

Må vi alle se ansvaret og storheten over ”såkorn-perspektivet” og be høstens Herre om å drive arbeidere ut i sin høst!