Artikel nr 8 fra blad nr 4-2010
Emne: Trosblikk
Skal du vinne din sjel?

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kristoffer Fjelde

”For hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?” Mat 16,26 

Mange store kamper foregår i verden i dag. Den største er dog kampen om sjelen. Hvert menneske må inn på kampplassen. Og kampen slutter aldri uavgjort. Sjelen skal vinnes eller tapes. 

Det er altså intet lotterispill, ingen vilkårsløs kamp. Det beror på deg om du skal vinne din sjel. Du har ansvaret. Du har utfordringen. 

Hva består den i? Å fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge Jesus! 

Synes du det ser umulig ut? – Ja, for mennesker er det umulig. Men i Jesu følge er dette mulig! Ja, det er ikke bare mulig – det er livet! 

Det virkelige liv er livet sammen med Jesus! Men det koster. Hva er sluttresultatet? Har du tenkt på det? 

Hva gagner det om du vinner den hele verden? Ved evighetens port spørres det bare etter sjelen! Ved evighetens port faller korset bort! Og sjelen er vunnet! 

Hva er ditt svar til denne utfordring? 

Det stod i mitt hjerte så hård en strid, 
akk, verden blendet mitt øye! 
Men Jesus kalte på samme tid 
og vinket min sjel mot det høye. 
Da følte jeg midt i den strid jeg stred: 
De evige armer når helt her ned. 

Mitt hjerte fikk fred ved hans hellige blod, 
ble frelst i hans nådige hender. 
Nu følger jeg Mesteren fot for fot, 
og går hvor min Herre meg sender. 
Å lær meg når dagen er tung og het: 
De evige armer når helt her ned! 

(Sangboken nr 419, v. 1-2)