Artikel nr 2 fra blad nr 4-2010
Emne: Andakt
Quo Vadis?

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Eivind Gjerde

På den siste prøven i faget religion og etikk for en 3. klasse i videregående skole, skrev jeg for noen år siden dette spørsmålet på latin nederst på prøvearket – Quo Vadis? Det skulle være et spørsmål til ettertanke. Quo Vadis betyr – hvor går du? 

Hvor går du? Hvor går vi? For mine elever ved Kvitsund Gymnas skulle veien gå ut i den store verden utenfor skolen. Men hvor kom de til å gå åndelig talt? Det har jeg tenkt på mange ganger når atter et elevkull har forlatt oss. 

Bibelen, Guds Ord lærer at vårt liv er som en vandring. Å leve, ja kort sagt det å være til er å gå på en vei. En vei leder til et mål, den har en ende. Bibelen sier videre at det dypest sett er bare to veier et menneske kan gå på gjennom livet. To veier ligger foran deg, på en av disse må du gå. Jesus sier i sin berømte Bergpreken: ”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den” (Mat 7,13-14). Det er to veier, en bred og en smal. Den brede veien leder til en bred port. Veien som leder til den brede porten, vil de fleste gå. De som går på den veien vil gå evig fortapt. Et rystende alvor. Den andre veien er smal og leder til en smal port. Det er få som vil gå den veien, men den leder til evig liv og frelse. 

Den smale vei er ikke for smal! Den er brei nok for alle som vil gå den. Den veien er Jesus Kristus selv. Jesus sa en gang til en av sine disipler: ”Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg” (Joh 14,6). Dette er et budskap til alle. Jesus Kristus er veien til Faderen, til Gud! 

Bibelen har en innbydelse til alle mennesker om å gå veien som fører til livet. Denne innbydelsen har den også til deg som leser disse linjene. Det er Guds egen stemme som roper stille og mektig til deg ut fra Bibelens blader: Her er veien, gå på den! For det er nemlig Guds vilje at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse (1 Tim 2,4). Veien er bred nok for dem som vil høre Guds innbydelse og som tar imot Jesus Kristus som Herre og Frelser i sitt hjerte. 

I den første kristne tid ble den kristne tro kalt for nettopp veien. Før Paulus ble stoppet av Jesus selv på veien til Damaskus, forfulgte han de kristne. Han ville ha tak i dem som hørte Guds vei til (Apg 9,2)! 

Veien til det fullkomne Guds rike er åpnet! Jesus Kristus åpnet den ved sin soningsdød på korset. Det er betalt en ufattelig dyr pris for denne veien. Jesus måtte gå Via Dolorosa – smertens vei – for å gi deg adgang til Guds rike. Men han valgte å gå den av kjærlighet til deg. Han innbyr deg nå: Følg meg – på veien til Guds rike. Hvor vil du gå?