Artikel nr 7 fra blad nr 3-2010
Emne: Småstykke
Kall dem inn!

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kristoffer Fjelde

”Og tjeneren sa: Herre! Det er gjort som du bød, og der er ennå rom. Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og gjerdene og nød dem til å komme inn, for at mitt hus kan bli fullt” Luk 14,22-23. 

Ennå rom! For en nåde! Det er ennå tid til å arbeide i Guds rike. Var det ikke rom, kunne alle møtelokaler stenges, alle misjonærene vende hjem fra misjonsmarkene. Vi kunne slutte å samle inn penger til sjelevinnertjenesten. Ja, vi kunne stenge våre dører til lønnkammeret der kampen om sjelers frelse ofte blir avgjort! For en grufull tid det måtte være om det ikke var rom! 

Kjære, kjære Guds folk! Gå ut på veiene og ved gjerdene! Gå ut for å innby til Guds rike! Ikke bare en gang, ikke bare når der er store talere og med Den Hellige Ånd”! Ja, nød dem til å komme! Men det koster å gå. Det er alltid så mange ting som kommer i veien både for den som går og for den en går til. Dessuten er både himmelens- og helvedes- krefter i bevegelse, og kjødet strir mot ånden. 

En gang i Trondheim opplevde jeg noe av dette. Inne i en stor bygning ”gikk jeg Herrens ærende” fra etasje til etasje. Jeg følte hvordan jeg skammet meg for vaskekona i en av korridorene. Men da jeg var kommet i 9. etasje, var det som Mesteren fra Nasaret la hånden på meg og sa ”Dette er det jeg vil”! 

Jeg trodde ikke det var så bokstavlig ment. Jeg sank nesten sammen under den veldige velsignelse! Frimodig og glad sprang jeg videre! Det sang i min sjel ”Jesus vil det”! Å hvor stort! Å hvor velsignet! Men for et ansvar, for døren skal en gang stenges!