Artikkel nr 2 fra blad nr 2-2010
Emne: Påske
Dyrt kjøpt

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Kjell Dahlene

”Dere er dyrt kjøpt”! 1 Kor 6,20. 1 Kor 7,23 

Tenk at han betalte så mye for den rønna. Den var på ingen måte verd det. De ristet oppgitt på hode over en slik handel. 
Vi kan godta at det betales dyrt for noe svært verdifullt, men reagerer når det betales mye for lite. 

Men denne undringen er Guds barns store mysterium. Hvordan kunne himmelens Gud betale en så høy pris for å frelse meg. Hvilken verdi fant han i en fallen skapning, opprørsk og fiendsk, uren og forkommen, syndfull og fordervet. Det er vanskelig å forstå. Prisen var så overveldende. Skaperen ble en skapning. Den usynlige ble synlig. Han som er alle tings opphav, ble et foster i mors liv, ble født, vokste opp og døde. Han som bærer alle ting ved sin krafts ord, segner under byrden av en korsbjelke. Han som er selve Livet, bøyer sitt hode og dør. Han som eier hele himmelens tilbedelse, går inn under hele verdens syndeskyld og skam. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss. Han som er opphøyd over himlene, gir seg selv som offer for den simpleste synd. 

Hvem kan tenke på den smerte 
uten med et såret hjerte 
om endog en synder led! 
Men her led den evig høye - 
smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, 
se, her lider hellighet! (B. G. Sporon) 

Glem aldri prisen for din frelse! 

Ingen sannhet er det mer om å gjøre for djevelen å gjøre selvfølgelig for oss enn det. Det er det som gir varme i vårt hjerte, takknemlighet i vårt sinn, iver i vår tjeneste og tålmodighet i alle slags prøvelser. 

Å, la aldri noensinne 
korsets tre meg gå av minne, 
som deg, frelsens fyrste, bar! 
Men la kors og død og smerte 
tale, rope i mitt hjerte 
hva min frelse kostet har! (B. G. Sporon) 

I Jesu dyre blod har jeg syndenes forlatelse, liv og legedom. En fri adgang til nådens trone. Han har kjøpt meg så dyrt og derfor skal han eie min tid og mine krefter. I hengivenhet ønsker jeg å si: Alt vil jeg gi til Jesus. Han er verdig. 
Jeg får stille mitt liv under den kostbare pris han betalte - når fristelser kommer, når kampene raser og når verden lokker. 

Jeg er kjøpt for dyre til 
Å prøve syndens lykkespill 
Jeg blåser av den lokkemat 
Og ser til himlen glad. (Brorson)