Artikkel nr 11 fra blad nr 1-2010
Emne: Melding
”Nådens tid!" - Ny CD

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Ole Andreas Meling

”Nådens tid” heter den nye CD av Elisabeth og Helge Lindhjem. 

”Bare et blikk på Jesus, som døden for deg led – det gir deg evig liv fra Gud, en kilde av hans fred.” Tonene og teksten fyller stua, sinnet og hjertet. En ny CD gjør at Elisabeth og Helge Lindhjems fine og evangeliske sang kan spre enda mer velsignelse, både i stua, kjøkkenet og bilen. 

Mange har sangens gave, og bruker den til å synge vakkert. Men ikke mange har sangens nådegave. Da er sangens gave helliget Herren, og det er Jesus som blir herliggjort i sangen. Og det på en slik måte at teksten virkelig når inn. Det har ekteparet Lindhjem. Og vi takker dem for nok en CD med sang slik som vi har gledet oss over på mange møter på bedehuset. 

Arrangementet er litt fyldigere og variert enn på tidligere CD’er. Gitar, fløyte, saxofon og synth fyller fint inn og skaper fin og vakker variasjon. 

De fleste av sangene vil mange kjenne igjen. Fem av sangene er hentet fra sangboka. I tillegg er det noen kjente og kjære sanger som Leonard Gudmundsens ”Jeg er glad” og Asbjørn Arntsens ”Jesus er veien”. Torstein Lindhjem har skrevet teksten til to av sangene, Nådens tid og ”I Kristi drakt jeg står for Gud”. Den siste har mange sunget med glede tidligere, men den har et innhold som fortjener å bli sunget langt mer enn den blir gjort. På denne CDen bruker de en ny melodi av Kjell Hansen. 

Takk til Elisabeth og Helge Lindhjem som bruker sin sanggave slik. Også denne CDen vil bli til glede og velsignelse for alle som hører Jesus til. Den har også med seg kallet til omvendelse, og er et sterkt vitnesbyrd å gi i gave til en uomvendt venn. 

Ole Andreas Meling