Artikkel nr 6 fra blad nr 1-2010
Emne: Bokklipp
Følg i Jesu fotspor!

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Hans Erik Nissen

Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor” 
1 Pet 2, 21 

Jesus led. Hvilken lidelse det må ha vært for himmelens kongesønn og gi avkall på himmelens herlighet og la seg føde inn i syndens og selviskhetens verden! Hvilken lidelse det måtte innebære å skulle forlate sin Far og hans engler, og ferdes blant syndige mennesker som møtte ham med kulde og forakt! Hvilken lidelse det rommet å måtte bli dømt til døden av dem han elsket med guddommelig kjærlighet! Hvilken lidelse det var å måtte gå fra Guds fortrolighet til gudsforlatthetens dypeste mørke på Golgata! 

Jesus led. Aldri har noen lidd som han. Og han led for deg. Det var din synd og Jesu kjærlighet til deg, som førte lidelsen inn over ham. 

Samtidig er Jesus et forbilde i de lidelsene du skal igjennom. Her på jorden er det nøye sammenheng mellom å gjøre det gode og å lide. Lidelsen er ikke bare syndes lønn. Fordi Jesus var god, led han. Også du vil bli utsatt for lidelse hvis du følger i hans spor. Hva skyldes det? 

Det henger sammen med at den som er uren, føler seg dømt av den som er ren. Sannhet og godhet avslører. Ondskapens åndemakter reiser seg til kamp mot lyset. Jesus ble hatet fordi han forkynte Guds sannhet. Du må ikke undre deg over at det går med deg som det gikk mesteren. 

Det var ikke bare de skriftlærde og fariseerne som vendte seg mot Jesus. Det gjorde også hans nærmeste. De forsto ham ikke, og oppfordret ham til å forlate hjembyen. Du skal kanskje også gjennom den lidelsen og bli misforstått av mennesker du føler deg knyttet til. Det gjør vondt helt ned i hjerterøttene når de tar avstand fra deg. Kanskje stempler de deg som fanatisk. 

Jesus har etterlatt seg et forbilde for deg. Du skal gå i hans spor. Vik ikke utenom lidelsen. Herren vil velsigne deg på lidelsens vei. 

(Fra andaktsboka ”Ett er nødvendig” 28. mai.)