Artikkel nr 3 fra blad nr 1-2010
Emne: Sang
Å, hvor lykkelig

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Jonas Frederik Lundgren

Å, hvor lykkelig

1.Å, hvor lykkelig er den
som har Jesus funnet,
og ham eier til sin venn,
fred i ham har vunnet!
For i verden vid og stor
er kun ett nødvendig:
som Maria Jesu ord
høre for bestandig.

 2.Hva er ære, ry og gull, -
støv som snart forsvinner, -
mot Guds himmel underfull?
Sæl om den du vinner!
Hva man enn ifra deg tar,
lykke, helse, venner,
du igjen det beste har:
Frelseren deg kjenner

3.Jesus, du mitt skjold, min skatt,
klippe, borg og feste,
lys i verdens mørke natt,
venn den aller beste,
ro i stormen, hjelp i nød,
trøst i sorg og smerte,
kraft i svakhet, liv i død, -
du skal ha mitt hjerte.

4.Rens meg i ditt dyre blod,
ren fra synder alle!
Fyll min sjel med himmelsk mod
fri meg fra å falle!
Vær min hyrde, kjepp og stav,
lys i dødens daler!
Reis meg opp ifra min grav,
hjem til himlens saler!

Jonas Fredrik Lundgren (1847-1916)
Oversatt til norsk av Trygve Bjerrheim