Artikkel nr 9 fra blad nr 5-2009
Emne:  Bokmelding
Ny bok: "Innsikt"

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Eivind Gjerde

En gave til den troende og tenkende bibelleser.

    Jeg har lyst til å gratulere Norsk Bibel med denne studieutgaven til Det Nye Testamentet (NT). Studieutgaven til NT har fått det talende navnet ”Innsikt”. Boken lever virkelig opp til sitt navn. ”Innsikt” er et utmerket verktøy til å få mer innsikt i Guds Ord i Det Nye Testamentet. Bibelleseren som ikke har lært koine-gresk som er grunnspråket til NT, kan nå få hjelp til å trenge inn i grunnteksten til denne. Studieutgaven ”Innsikt” har lett tilgjengelige forklaringer på hvordan boken skal brukes.

    ”Innsikt” faller i to hoveddeler. Først får du hele Det Nye Testamentet og deretter et gresknorsk leksikon. I bibelteksten er en rekke ord/ begreper merket med et tall over og til høyre for det. Dette tallet henviser til leksikondelen der ordet/begrepet blir grundig forklart. Ellers har ”Innsikt” korte introduksjoner til alle skriftene i Det Nye Testamentet. Forfatter, målgruppe, innhold og tid for avfattelse av skriftet med mer er tatt med. Dette gir i seg selv en stor hjelp til å trenge inn i budskapet!

    Denne studieutgaven til Det Nye Testamentet gir hjelp til å forstå og forklare omtrent alle greske ord som er brukt i NT. Over 5500 ord er eksemplifisert og forklart. Avdøde redaktør i Bibelsk Tro, Guttorm Raen har oversatt og bearbeidet 1650 av disse ordene og professor Ole Øystese har beskrevet de 3900 andre. Boken er utstyrt med marger slik at bibelleseren kan gjøre sine notater. Den inviterer til grundig arbeid med Guds Ord! Teksten som er brukt er Norsk Bibels NB88/07! Enok Kråkenes har vært redaktør og Jan Bygstad, Odd Sverre Hove, Asbjørn Kvalbein, Jan Rantrud, Stein Solberg og Dag Øivind Østereng har vært redaksjon – Norsk Bibels Råd. De fortjener alle en stor takk for et flott arbeid. Alle har markert seg som bibeltro teologer i det kirkelige landskapet.

    Jeg vil på det varmeste få anbefale denne boken! Den bør kunne brukes av mange, selv om det vil kreve en del arbeid for å få det fulle utbytte av den gullgruven! Men den som vil kalle seg en troende og tenkende bibelleser, bør se det som en stor mulighet og ære å ta fatt på denne flotte studieutgaven til Det Nye Testamentet!