Baksida fra blad nr 4-2009
Emne: Sang
Å være frelst

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Abraham Thompson

1. Det er så herlig å være frelst!
Da kan jeg vandre bort når som helst.
Tenk, være ren og rettferdiggjort
ved det som Jesus for meg har gjort!

2. Det er velsignet å være frelst.
Jeg bytter ikke med hvem som helst.
Om verden byr meg sitt sølv og gull,
jeg har en himmel av skatter full.

3. Det er så fredfullt å være frelst,
tross verdens uro og Satans list.
Hos meg, sa Jesus, der er det sted
du under trengslene finner fred.

4. Det er så kampfullt å være frelst,
det må jeg regne med helt til sist.
Man må ei glemme den strid er god,
og sei’ren ligger i Jesu blod.

5. Det er så herlig å være frelst!
Derom jeg synger jo aller helst!
Det fjerner skyer, gjør livet lyst,
så ser jeg klarere hjemmets kyst.

Abraham Thompson