Artikkel nr 3 fra blad nr 1-2009
Emne: Sang
Hvor herlig

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Carl Breien

Mel: Hvilken venn vi har i Jesus
O, hvor herlig å få være
himlens sendebud på jord!
Fredens budskap å få bære,
bære ut Guds løftes ord.
Vi vil så ved morgenvakten
bringe sæden ut ved kveld.
Han som sendte oss, gir kraften
denne visshet gjør så sæl.

Vi Guds nådebud vil bringe
til hver såret syndens trell,
evangeliets klokker ringer
for den lengselsfulle sjel.
Vi vil vitne om det under
som på Golgata fant sted –
Kristus med de mange vunder
For vår frelse døden led.

Vi vil la det ordet gjalle:
Se på korset! Se Guds Lam!
Vi vil rope ut til alle:
Liv det gir – et blikk på ham!
Han for oss ble hånet, såret!
Vår misgjerning tok på seg!
All vår skyld, den har han båret,
Tenk, det var for deg og meg.

Carl Breien 1945