Artikel nr 1 fra blad nr 5-2008
Emne: Leder
Lakeland – vekkelse eller villfarelse?

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Eivind Gjerde

I det siste året har vi kunne lese mye om den store såkalte vekkelsen i Lakeland i USA. Den sentrale forkynneren i vekkelsen har vært Todd Bentley. Tusenvis skal ha blitt frelst og helbredet. Mange kristne ledere fra Norge har reist over til Lakeland for å la seg inspirere, utruste og fornye. 

Det er særlig gjennom mediene at bevegelsen i Lakeland har fått så mye oppmerksomhet i vårt land. Norske seere har kunnet følge de daglige møtene via satellitt-TV. De norske pastorene og kristenledere som reiste til Lakeland fikk sponset turen av en eller flere forretningsmenn. Den eller de som betalte er hemmeligholdt. Den sammen tursponsingen skjedde også til møtene i Toronto Airport i sin tid. Pengemakt og mediemakt har altså vært sentrale når det gjelder å gjøre møtene fra Lakeland kjent. 

Hvem er så Todd Bentley, den sentrale personen i vekkelsen? Todd Bentley levde før sin omvendelse et meget klanderverdig liv i mange synder. En radikal omvendelse førte til et helt nytt liv. Hans omvendelse var nok ekte i bibelsk henseende, men den utviklingen han har hatt som forkynner har vært svært foruroligende. Under møtene i Lakeland har han sagt så mye galskap at det er helt uforståelig at ikke mange har vendt seg bort fra ham og hans forkynnelse for lenge siden. Talene er sterkt preget av fortellinger om ulike opplevelser han selv har hatt. Todd Bentley har kontakt og samtaler med en kvinnelig engel han til og med har navn på. Han har også sagt at Den Hellige Ånd har bedt ham om å slå ned folk. Noe han også har gjort. Ved en anledning sparket han ut flere tenner på en mann. 

Hva er dette for noe kan vi spørre? Å forkynne voldshandlinger i Den Hellige Ånds navn er ikke annet en den groveste blasfemi. Bibelsk kristendom kjennetegnes av et liv i kjærlighet, rettferd og fred. ”Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet” (Gal 5,22). 

Å pleie omgang med engler er noe som en kristen skal holde seg langt unna. Ingen av apostlene eller Herren Jesus selv lærte oss at vi skulle søke kontakt med engleverden. Hvilken garanti har vi for at de ”englene” vi kommer i kontakt med er onde eller gode? De onde englene som er demoniske ånder vil gjerne ha kontakt med oss, men dem skal vi forsake på samme måte som vi forsaker Satan selv. 

Aller farligst er de onde englene når de åpenbarer seg for menneskene med et budskap som de ønsker skal bli trodd. Til galaterne skriver apostelen Paulus: ”Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet” (Gal 1,8). De onde engler bruker mennesker til å forkynne sitt falske og forførende evangelium. Paulus advarer mot disse og skriver: ”For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel” (2 Kor 11,13-14)! 

Lakelandvekkelsen er ellers kjennetegnet ved de samme ytre manifestasjoner som har vært i de tidligere ekstreme vekkelsene i Pensacola og Toronto. Mennesker faller om, hyler, ler, rister og oppføre seg som avsindige. Forsvarerne av disse utskeielsene viser gjerne til kong Saul og hans profetiske henrykkelse og det som skjedde med de kristne på pinsedag. 

Profetskoler av de som var på kong Sauls tid har vi ikke i dag og de kristne på pinsedag oppførte seg helt edruelige og normale. Det som de ufrelste rundt dem reagerte på var at de talte om Guds gjerninger på fremmede språk. Det var et språkunder som Gud lot ”manifestere” på pinsedag. Poenget med det var at nå skulle evangeliet om Guds store frelsesgjerninger ved Sønnen Jesus Kristus forkynnes i hele verden. Pinsedag var startskuddet for verdensmisjonen og samtidig grunnleggelsen av den kristne menigheten (Apg 2,1-21). 

Men hva er det som trekker så mange til slike møter? Det kan gis mange svar på det. Det viktigste er nok at alle mennesker dypest sett er svært religiøse og lengter etter sterke åndelige opplevelser. Opplever man noe som man mener kommer fra Gud, så er det et tegn på at Gud rører ved meg. Denne trangen til å se i stedet for å tro det usynlige er uttrykk for opplevelsestrelldom. Bibelens ord om frelsen i Jesus Kristus er ikke nok. Sterke åndelige opplevelser trengs i tillegg. Kan jeg le så jeg rister, gjø som en hund, synge og danse i Ånden, ja da har jeg virkelig med Gud å gjøre. 

En som virkelig har kommet til tro på Jesus, har gjort sterke erfaringer med Gud gjennom hans Ord. De to viktigste av disse erfaringene er en dyp syndenød og en sterk glede over frelsen i Jesus Kristus. Syndenøden erfares som en pinefull tilstand der mennesket opplever seg som fortapt i møte med den hellige Gud. Samvittigheten er tynget over å ha syndet. For det andre oppleves det som en stor og herlig befrielse når det ser at min synd er tilgitt for Jesu skyld. Anklagen i samvittigheten innfor Guds åsyn er borte. Jeg er tilgitt. Jeg er fri. Jeg er frelst. 

Disse to erfaringene i møte med Gud og hans hellige ord, hører vi dessverre sjelden om i dag. Syndenød og frelsesfryd virker å være utkjent for mange som oppsøker ulike menigheter og vekkelser. 

Sannheten er at mange vekkelser er falske og inspirert av onde åndsmakter. Mennesket selv og dets egen opplevelsestrang kommer i fokus. I en sann vekkelse derimot opplever mennesket nød over sin synd og glede i frelsen når syndene blir tilgitt ved troen på Jesus Kristus. I en sann vekkelse blir mennesket så lite og takknemlig, og Jesus Kristus blir stor og herliggjort. 

I dag trenges det en vekkelse mellom dem som bekjenner den kristne tro som aldri før! Til de kristne i Efesus lød ordet: ”Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg” (Ef. 5,14).