Artikel nr 11 fra blad nr 3-2008
Emne: Bokklipp
Han gjør alle ting nye

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Hans Erik Nissen

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort” Åp 21,1. 

Mange blir skuffet fordi de setter for store forventninger til livet her på jord. Langt på vei tror de at livet som kristen kan sammenlignes med en bred, jevn og rett vei. Men Bibelen sier noe annet. 

Veien til himmelen er smal. Den går gjennom en verden hvor Satan er fyrste. Han ser det ikke som sin oppgave å gjøre det lett for de kristne. Derfor sier Jesus til vennene sine: ”I verden har dere trengsel” 

I tiden like før Jesu gjenkomst kjemper Djevelen med veldig kraft. Hans harme er stor, fordi han vet at tiden er kort. Mange har vært og blir forfulgt her i verden. Ja, på en eller annen måte merker alle kristne at de ikke er av verden. 

Til dette kommer den motgang Guds barn har felles med alle andre mennesker. Sykdom, sorg og nød hos våre nærmeste og oss selv kaster mørke skygger inn over livet. 

Verden har ikke den roen vi søker, derfor lengter vi etter Guds stad. 

Herrens ord forsikrer oss om at vi ikke skal bli skuffet. Har du tenkt på at lengselen etter himmelen vokser når Herren fører deg gjennom noe tungt og vanskelig. Det er en sammenheng mellom følelsen av usikkerhet og forventningen om byen med de faste grunnvoller. 

Gud skaper en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Hører du Jesus til, er du himmelborger. Du skal tilbringe evigheten i landet hvor solen aldri går ned. Da er det forbi med synden og de mangfoldige følgene av den. 

Først og fremst skal din åndelige hunger og tørst stilles. Du skal se Jesus som den han er. Synet av ham skal forvandle deg. Du skal bli ham lik. 

Alles hjerter skal opphøye og tjene Herren i evighetenes evigheter. 

La oss glede oss til Jesu gjenkomst. Han har ikke glemt oss. Snart kommer han og gjør alle ting nye. 

(Fra andaktsboka ”Ett er nødvendig” 2. november)