Artikel nr 4 fra blad nr 3-2008
Emne: Trossannhet
Åndens forsegling

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Frits Larsen

Det er pinsetid, og vi gler oss i håpet som er framfor oss, at sommeren kommer med varme, med grøde og med høst. 

Ennå har vi ikke sommer, men vi regner med det. Våren er tegnet. 

Gud har gitt alle de som tar imot Jesus i troen, en pant på det som kommer gjennom og ved Jesus. Han har gitt Den Hellige Ånd som et segl, en forsegling på noe som er tildelt, men ennå ikke mottatt i fylden. 

I Skriften betyr et segl tre bestemte forhold: 

1. At en handling er avsluttet og ferdig til å sendes ut i virkeligheten. Profeten Jeremia kjøpte en eiendom, skrev skjøte og forseglet det (Jer 32,9-10). Jesus sier: ”Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.” Joh 17,4, og han sa: ”Det er fullbrakt.” Det er noe å forsegle. 

2. Seglet betyr også at det nå er en annen sin eiendom. Slik var det for Jeremia. Slik er det for Jesus. 
”Dere er dyrt kjøpt.” 1 Kor 6,20. Gud har forseglet grunnvollen for hans hus her med disse ord: ”Herren kjenner sine.” 2. Tim 2,19. Den Hellige Ånd som er gitt til de troende, forsegler oss som Kristi eiendom. 

3. Endelig betyr seglet sikkerhet. Det er ikke hvem som helst som kan åpne et forseglet brev. Med segl er det sendt trygt. Vi sendes gjennom denne verden under Guds segl, og han vil at vi skal komme godt fra reisen og nå vel hjem. Forseglingen skal garantere det. Vår adresse er himmelen, og der skal brevets sanne innhold bli kjent for alle. La oss da også glede oss over denne side av gaven i Den Hellige Ånd. Vi har fått noe ferdig i Jesus, vi hører ham til, og vi skal nå hjem til ham. 

Forseglingen sier også at vi ennå ikke helt kan fatte hva det er å være en kristen, et Guds barn. Vi lever i tro, men også i et levende håp om oppstandelsen fra de døde. Oppstandelsen betyr nettopp noe om at det er ført tilbake til det opprinnelige igjen. 

Forseglingen gjeld til forløsningens dag. Der er en forløsningsdag for oss, både fordi vi er i et legeme som ennå ikke er forløst fra dødens makt, og at legemet også skal forvandles. Ånden er pant på det. Men der er enda en forløsning, en verdensforløsning. Når alt kommer på rette plass, skal vi alle finne ut at Jesu verk er et fullkomment verk, og at det ikke har vært tilfeldigheter i den stor plan, men at der er mening i den på alle måter. 

Vi er på vei mot en stor åpenbaring som får både Guds salige barn og skapningen til å juble. Men nettopp det fullkomne skal bli den egentlige smerte i fortapelsen, når det fullkomne blir synlig, men aldri eies. Må Gud gi oss en glad pinse i den fred som Den Hellige Ånd gir oss ved Jesus! Han er vår fred! 

(Fra Missionsvennen 1956, oversatt fra dansk)