Artikel nr 14 fra blad nr 2-2008
Emne: Påske
Jesus den tornekronede konge

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Hans Erik Nissen

Og soldatene flettet en krone av torner som de satte på hans hode... ” Joh 19,2 

Dersom du fikk valget mellom å få se all verdens praktfulle kroner og tornekronen, var ikke valget vanskelig. Lå den mellom alle de andre, var det den du ville stanse ved. Den var tenkt som en hån. Men den overgår alle kroner i skjønnhet. Jesus har båret den. 

Vi skal ikke tro at det er lett å bære en kongekrone. Umiddelbart kan det se slik ut. Men kongemakten krever sin pris. 

Tornekronen har en eneste konge båret. Også han ble opphøyet, men det var på et kors. Ingen krone har det kostet mer å bære. Den kostet Jesus livet. 

Da Johannes så Jesus i himmelen, så han et Lam som var som slaktet. Dødsmerkene bærer han stadig. 

Det kan få oss til å spørre om vi i evigheten skal se merkene av tornekronen? 

Gud har gitt Jesus navnet over alle navn. Hvert kne skal bøye seg for ham. Herligheten hans er overveldende. Samtidig er han den som ”ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.” 

Korsdøden er fryktelig. Den er en død under tortur. Jesu død er enda mer forferdelig. Den er en død under Guds vrede. Derfor blir vi grepet av gru når vi leser om Golgata. Likevel hviler Guds herlighet over Jesus. Hjertet blir fylt av en stille og dyp takk, som ord aldri kan uttrykke. Hjertet finner hvile og fred ved den straffen som kom over ham. 

Det var soldater som flettet kronen til Jesus. Men bak dem stod Gud. Det var han som rakte Sønnen vredesbegeret. Det kunne ikke gå Jesus forbi, hvis han skulle være verdens Frelser. 

Jesus er din tornekronede konge. I ham er den dypeste fornedrelse og den største opphøyelse forenet. Bak alt banker hans brennende hjerte av kjærlighet til deg. 

(Fra andaktsboken ”Ett er nødvendig” 26. mars)