Artikel nr 10 fra blad nr 1-2008
Emne: CD-melding
Ny CD: "Min frelses klippe”

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Gunnar Holth

I tidligere artikler og anmeldelser har jeg gitt uttrykk for smerten og nøden når det gjelder mye av det som i vår tid serveres og utgis av såkalt kristen sang og musikk. Dette er en stadig smerte.. 

Det er derfor ekstra kjærkomment å kunne lytte til en CD som denne. Her er det ikke en artist som stiger fram, men et vitne. Det betyr ikke at sangen og musikken er undermåls. Nei, tvert imot! Men det hele bæres av en visdom av en annen verden og sikter mot dette ene: Å herliggjøre Jesus! 

I denne sammenheng kommer jeg på en sluttstrofe i en Kingo-salme: 

”Du selv min hjerne vende fra verdens kloke flokk, og lær meg deg å kjenne, så har jeg visdom nok!” 

Jeg har tidligere hatt gleden av å høre Kjetil Fredriksen synge. Det har jeg ikke glemt. Et varmt vitnesbyrd. En hvile å lytte til. Både tekstene, stemmen, gitarmusikken og måten det hele ble presentert på, ble en rik åndelig opplevelse. 

Med forventning satte vi oss ned - kona og jeg - og lot sangen og en dertil velgjørende instrumentbruk fylle stua. I tekstheftet som følger CD-en skriver Kjetil om ”Min frelses klippe”. Vi leser om livets kriser og erfaringer og om hvorfor han synger om klippen - Jesus. 

Han avslutter slik: ”Må denne CD-en bli til oppbyggelse og hjelp for deg som lytter til den!" 

Ja, vi fikk en oppbyggelig kveldsstund i stua. Og vi har lyttet gjennom flere ganger senere. Det som driver sangeren er nettopp erfaringen fra vandringen med Jesus og kjennskapet til han. 

Det hele kan samles i dette verset av Jens Marius Giverholt: 
”Aldri jeg korset kan slippe, blodet har reddet min sak. Kristus har vært meg en klippe, og den har holdt til i dag.” 

Her er 17 sanger - kjente og ukjente. Tekstheftet er til god hjelp, men tekstene synges klart og tydelig. Stemmen er mjuk, fyldig og velklingende og her er ingen musikk som valser ned det hele.. 

Både gitarmusikk (Kjetil), fiolin (E. R. Stangenes) og andre instrumenter (R. Hegle) følger sangeren slik at det hele blir velklingende og helhetlig. Dette skyldes ikke minst at sangeren evner å framføre teksten naturlig og levende og ikke lager et tilgjort og masete lirum-larum. Men det stilles også store krav til musikerne. 

Det gjør godt å lytte til gode og kjente sanger. Om jeg skulle nevne noen av de mer ukjente, velger jeg disse: ”Det går bare barnetog til himlen”, ”Kan ondt bli godt og surt bli søtt?” og ”Når dagen begynner med Jesus”. 

Spesielt var det å lytte til ”Vinter og regn er over nå”. I heftet står en kommentar til denne sangen. Den er skrevet av en kinesisk prest og salmedikter og er et gripende uttrykk for hans egen og den kinesiske kirkes opplevelser i forfølgelsestider. 

Det var ellers godt å lytte til ”Når eg er trist, og sjela mi uroleg”. 

Denne sangen er en oversettelse av ”You raise me up” som etter hvert er blitt kjær for mange. 

Flere av sangtekstene knyttes til Trygve Bjerkrheim. Den første, ”Eg stend og ser på ei nagla hand”, er skrevet av Bjerkrheim. Den siste teksten, ”Eg elskar deg, Jesus”, er en oversettelse av han. 

Originalteksten av denne siste sangen begynner slik: ”My Jesus, I Love Thee”. Den er skrevet av Adoniram J. Gordon og har 4 vers. Bjerkrheims oversettelse er på 3 vers og står i sangboka. 

Som en spesiell takk og hilsen til Kjetil Fredriksen oversettes her det verset som egentlig er nr. 2 i sangen: 

”Din kjærleik, o Jesus, eit under den er: At du elska først og kan ha meg så kjær. Ein kjærleik som sigra då du i striden sto. Har kjær du meg vore, meir kjær er du no.” 

Jeg takker for utgivelsen av denne CD-en og jeg unner mange den rike opplevelsen jeg har hatt. CD-en er produsert av Basunen og utgitt av Bibelsk Tros kassettjeneste. 

Den kan bestilles fra Bibelsk Tros kassetttjeneste, Postboks 116, 4395 Hommersåk eller via nettet www.bibelsk-tro.no