Artikel nr 5 fra blad nr 1-2008
Emne: Bibelsk sjelesorg
Han frelser oss fra våre synder

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Ole Hallesby

Han som heter Jesus fordi han skal frelse sitt folk, han er død for sine synder, og han venter på at du skal komme til oppgjør, så han får gi deg frelsens salige frukt: syndenes forlatelse.

Dagens tekst leser vi i evangeliet etter Matteus, i det første kapittel: 

”Du skal kalle hans navn Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.” – ”Hellige far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet.” Amen. 

Alvorlige tanker 

Årsskifte fører sin egen stille tale, og intet tenksomt menneske kan vel forlate det gamle år uten mange og alvorlige tanker. Ser vi bakover på det året som gikk, vil minnene komme, og det er vel for oss alle mange og tunge minner. Ser vi fremover til det år vi nu har begynt, vil bekymringene straks melde seg for mange av oss. Det er ikke så lett å leve, det kjente vi også i det året som gikk. 

Enkelte i blant oss mistet den kjæreste de eiet på jord. Forrige nyttår var de så rike og lykkelige, men nu er de så fattige og trette. Hjemmet, ja, hele livet er blitt tomt siden den kjære gikk bort. Men kjenner du Jesus? Han som gråt ved Lasarus´ grav, han som deler sorgen også med deg. Du glemmer vel ikke at han døde og stod opp den tredje dag, for deg og for din kjære for at dere skal møtes i Det salige land om så kort en tid. 

Sorgens velsignelse 

Du vet vel at Jesus ennå gjør vann til vin, at han forvandler sorgens tårer til grøderikt vårregn, som smelter sjelens verdslighet og jordvendhet og stille løfter hjertet opp mot Himmel og evighet?

”Du skal kalle hans navn Jesus; for han skal frelse sitt folk”, også fra sorgens bitterhet. Kjenner du Jesus, så vet du at han har en gave som heter sorgens velsignelse. 

Det er ikke så lett å leve, selv om du ingen kjære mistet i det året som gikk. Det år var så vanskelig for deg, med sykdom og motgang av mange slag. Men kjenner du Jesus? – 

Du skal kalle hans navn Jesus; for han skal frelse sitt folk” også gjennom trengslene. Du glemmer vel ikke at det var han som gav deg trengslene? ” Har han gitt meg dem,” spør du. Ja, han som sa at” ikke engang en spurv faller til jorden uten at han vil det”, han er den som tilmåler oss våre trengsler. 

Medgang er farlig 

Du vet vel også at medgang er farligere for oss enn motgang? – I medgang blir vi søvnige og overbærende med våre synder. Så må han frelse oss fra dette, og sender oss trengsel. Gamle Brorson kjente trengselens velsignelse, og synger: 

”Vår trengsel gjør oss trette av verdens slaveri, og derimot så lette at gå på livets sti.” 

Be nu Gud om forlatelse for din utålmodighet, og all din klynk og klage, og takk ham for de trengsler han sendte deg i året som gikk. De trengsler som gjorde at du ikke fikk ”den nærværende verden kjær,” men ennu i dag henger ved Herren. 

Det er ikke så lett å leve, heller ikke for deg, du som ingen trengsler hadde i året som gikk. Du var ikke så lykkelig som folk trodde, når de så din medgang og velstand. Av og til kjente du en tomhet som ikke bare gjorde deg ulykkelig, men også redd. Du så hvor ditt liv var innholdsløst, ja, meningsløst, tross alt det du levde, arbeidet og moret deg. I slike stunder kjente du deg så trett, og du visste ofte ingen annen råd enn å gråte, men det måtte jo ingen se, og så gråt du om natten. Å, hvor du lengtet efter en som forstod deg, efter å legge ditt trette hode og syke hjerte inn til Ham som har skapt deg og forløst deg og døpt deg og kalt deg og fulgt deg. 

Oppgjør med Gud 

I slike stunder så du det tindrende klart: Jeg får det aldri godt før jeg får det godt med Gud. Da så du også en ting til like tindrende klart: Jeg får det aldri godt med Gud før jeg får gjort opp med Gud. Du vet vel at det var Jesus som talte til deg i disse hellige stunder? Han som kalles Jesus, ”fordi han skal frelse sitt folk fra deres synder.” 

– Ta så oppgjøret i dag på årets første dag! Fall nu på kne for din Frelser, og bekjenn for ham alt det din samvittighet er urolig for. Og hør så hva han sier i sitt ord: ”Dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene-.” – ”Ti Jesu Kristi, Guds Sønns blod renser oss fra all synd.” – Da skal det for deg ikke bare bli et nytt år, men et nytt liv, og et nytt håb over året som kommer, ja, over alle dine år. 

Hans navn skal kalles Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.” 

Gjeldfri og skyldfri 

Ja, han frelser oss fra våre synder. Han frelser meg fra det gamle års synder, fra alle de mange års synder. Tenk, å få legge seg, nyttårsaften, gjeldfri og skyldfri! – Det er vel en deilig avslutning på det gamle år! – Og tenk at jeg skal få begynne på det nye år med klart oppgjort regnskap. 

For en synder finnes det ingen større gave enn syndenes forlatelse, og denne eier jeg i Jesus, min frelser. ”Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom.” 

Noen skal dø i år 

Ja, så går vi nu inn i et nytt år, og ingen av oss vet hva som vil skje i år. Men ett er sikkert, noen av oss skal dø i dette år, men hvem det vet vi ikke. Er du et Guds barn, du som skal dø i dette år, så ønsker jeg deg til lykke! Da skal du få oppleve helt ut at Jesus frelser sitt folk fra deres synder. Og vær ikke urolig du som skal dø, han skal hjelpe deg å dø, som han har hjulpet deg å leve. Men han ønsker at du skal be for din død. Be som den gamle grevinne: ”Min Gud, gjør dog for Kristi blod, min siste avskjedstime god.” 

- Men er du som skal dø i dette år ikke et Guds barn, da ber jeg deg: Benytt den nådetid du ennå har igjen! – ”Men hva skal jeg da gjøre?” spør du. Du skal omvende deg, ellers kommer du ikke inn i Himlen, sier Jesus. Han som heter Jesus fordi han frelser sitt folk, han er død for dine synder, og venter på at du skal komme til oppgjør, så han får gi deg frelsens salige frukt: syndenes forlatelse. Han venter deg, tross alt det du har syndet imot han. 

Gud velsigne deg! 

Min tilhører, jeg ønsker deg et godt nytt år i Jesu navn! Gud velsigne deg i hjertet, så du må leve et åpent og fortrolig liv med Gud i det nye året. Gud velsigne deg i hjemmet, så du og dine må være ømhjertede imot hverandre i det nye år. Gud velsigne deg i gjerningen, både den timelige og den åndelige, så du må være Guds medarbeider i alt det du foretar deg i det nye år. 

”Å, jeg er en synder stor, det er all min navneære Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord, men for deg er Jesus blevet og min jammer på deg tok. Derfor står mitt navn innskrevet, deilig uti Livets Bok.” Amen. 

Denne talen holdt professor Hallesby ved årsskiftet 1957/58. Vi vet at talen er like aktuell også ved inngangen av 2008, derfor gjengir vi den nå – i original språkdrakt.