Artikel nr 1 fra blad nr 6-2007
Emne: Leder
Et rotskudd av tørr jord

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Hermod Kydland

”Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham” Jes 53,2. 

Løftet om Messias komme går som en rød tråd gjennom Det gamle testamente. Allerede på syndefallets dag lød løftet om at “kvinnens ætt skal knuse slangens hode”

Gjennom det utvalgte folk, Israel, ville Gud sende en Frelser til jord i sin tid. 

Profeten Jesaja, som levde ca 700 f.Kr., profeterte om Herrens tjener, Messias komme. Med bilder fra naturen talte han om Messias som skulle komme i menneskelig skikkelse. Han taler om ”en kvist” som skjøt opp for Guds åsyn. En kvist som stiger opp fra en gammel stubb av et nedhugget tre. Den kalles ”Isais stubb” (Jes 11,1). Stubben syntes å være fullstendig livløs, men det skyter opp en kvist fra den. Stubben er et bilde på Davids falne rike. Det var en gang stort og mektig, men nå har det fallert og synes som det er nesten dødt. Det er imidlertid ikke helt dødt for det kommer en arving til dette riket, Messias. 

Denne kvisten er ”som et rotskudd av tørr jord”. Dette rotskuddet stiger fram fra mager og ufruktbar jord. Et bilde på fattigdom, sparsommelige kår og for liten anseelse. Profeten skildrer Herrens Messias som Davids ætling som stiger fram under enkle og sparsommelige kår. Jødene ventet ikke en slik Messias. 

Men profeten Jesaja taler også om Messias’ guddommelige opphav (Jes 9,6): ”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste”. 

Profetens ord gikk i oppfyllelse da Frelseren kom til jord. Engelen Gabriel åpenbarte seg for Josef i en drøm og sa: ”Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder” Mat 1,20-21. 

Jesus, Guds Sønn, kom til jord, født av jomfru Maria i Betlehem, Davids stad. Han ble født i en stall og lagt i en krybbe, og han vokste opp i Nasaret. 

Guds ord ved profeten Jesaja gikk i oppfyllelse i tidens fylde. Denne kvist som skjøt opp, eller rotskuddet fra tørr jord betegner Jesu menneskelige side. Han kom til jord, født inn i Davids ætt i fattige kår. Han ble ikke født på et slott, men i en stall hvor dyra holdt til, men i krybben lå Guds Sønn. Han vokste opp i Nasaret. ”Kan det komme noe godt fra Nasaret?” spurte Natanael.

Vi merker oss både Jesu ringhet og hans storhet. Han kom fra enkle, alminnelige og fattige kår, men han var også Gud fra evighet av. 

Profeten Jesaja karakteriserer han også med guddommelige egenskaper. Han sier: ”Herredømmet er på hans skulder”. Det vil si han skal herske over hele verden og over sin kirke. Han skal kalle alle mennesker fram for den hvite tronen på dommens dag og herske over den nye himmel og den nye jord til evig tid. 

Han kaller ham for ”Under”. Han var født på underlig vis. Hans liv og gjerning, død, oppstandelse og himmelfart var et under. Han er også et under for hver enkelt som får møte ham og ta imot ham som Frelser. 

Han er ”Rådgiver”. Han gir menneskene de rette og beste råd. Han tvinger ingen til å ta imot frelse, men han kaller på menneskene og ber dem om å ta imot ham, den eneste Frelser i verden. Han er ”Veldig Gud”. Jesus Kristus er Guds Sønn. Han har vært til fra evighet av. Alt er skapt ved og til ham. Han holder universet oppe inntil dommens dag. Han er Messias, Kristus som Gud Fader har utvalgt til å skaffe frelse til veie for Adams falne slekt. Han skal dømme alle mennesker på den siste dag og være Herre til evig tid. 

Han kalles ”Evig Far” fordi han vil være far for den frelste skare fra hele verden til alle tider og i all evighet. 

Han er ”Fredsfyrsten” som skaper fred i hjertene hos dem som tar imot hans frelse, og han skal være fredsfyrsten i den nye himmel og på den nye jord til evig tid hvor alt urent og syndig er borte. 

La oss takke og prise Gud for den herlige Frelser vi har. Han vil lede hver enkelt av oss som lever i samfunnet med ham, hjem til himmelens land. Da skal vi få se ham slik som han er og synge Lammets sang.