content="text/html;charset=ISO-8859-1">
Artikel nr 11 fra blad nr 4 - 2007
Emne: Bokmelding
En forkynners testamente
Av Kjell Dahlene

Tittel: Ord fra Bedehusets prekestol
Forfatter: Åge Hunnestad
Utgiver: Eget Forlag 2006 

Et testamente blir oftest åpnet etter vedkommendes død. Men Åge Hunnestad er ikke død, men han har en dyp trang etter å dele det viktigste i livet med sine medmennesker allerede nå. Derfor er denne boken kommet ut. 

Åge Hunnestad er født i Vikna i Namdalen og har siden 1965 reist som forkynner. Han startet sin forkynnervirksomhet på Helgeland for Indremisjonen, deretter fortsatte han som forkynner i Østfold – en tid også som kretssekretær. Fra 1994 har han vært forkynner på landsplan og den siste tid som den eneste i denne stillingen i Normisjonen. 

Etter å ha lest denne boken sitter jeg igjen med takk til Gud. Her er det åndelig mat og veiledning å finne. Jeg forstår også hvorfor jeg har fått så mange gode vitnesbyrd om hans forkynnertjeneste når våre veier har krysset hverandre. 

Hunnestad er lekmann og har et lekmannssyn. Bokens åpningsforedrag er da også om lekmannsarbeidet og jeg følte meg hensatt til arbeidermøter i Misjonssambandet for år tilbake. Det var vel kjente toner. Hjerte og overbevisning klang med. Tonene er kanskje ikke så velkjente lenger. Derfor er det viktig at disse sannhetene blir løftet fram på ny. 

I boken blir vi ført inn på troens grunnleggende fundament. Ordet om Kristi forsoning, rettferdiggjørelsen, gjenfødelse, barnekår og troens visshet blir løftet fram klart og med sjelesørgerisk innsikt. Kristi frelsergjerning og Kristi gaver til menigheten som dåp og nattverd, Åndens gaver og utrustning blir på en konsis måte lagt fram. Han er forkynneren som tar med seg andre forkynnere inn i tjenestens spenningsfelter. Her møter vi både inspirasjon og ransakelse. 

Videre blir vi ført inn i tjenestens nød og nåde, smerte og glede. Det er en forkynnelse og en forkynner som har menneskers frelse for øye. 

Boken avsluttes med et blikk inn i situasjonen i endetiden. Vårt øye blir opptatt med ham som snart kommer igjen. Helt til slutt får vi Åge Hunnestads vita og den som ikke kjenner noe til ham, får en kort presentasjon. 

Boken har han gitt ut selv. Den har forord av tidligere generalsekretær i Indremisjonsselskapet Gunnar Prestegård. Det er en bok jeg gjerne anbefaler til det troende lekfolk til studium og oppbyggelse. Dersom den ikke er i din kristne bokhandel, kan den bestilles hos forfatteren i Råde.