content="text/html;charset=ISO-8859-1">
Artikel nr 4 fra blad nr 4 - 2007
Emne: Bønneopprop
Bønnevakt for Norge
Av Bønnegruppe

”Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.” Sal 121,1‑2 

Det er godt å vite og regne med at i alle situasjoner og forhold i denne verden så er veien oppad fri for Guds folk. Vi vet lite om Norges fremtid, men dersom frafallet fra Guds Ord fortsetter som nå, går vi åndelig sett en mørk tid i møte. I denne nødstid for vårt folk og land, trenger vi derfor de foldede hender mer enn noen gang. Vi ønsker at denne bønneseddel kunne bli til hjelp for deg som vil være med i ”Bønnevakt for Norge” med fokus på bønn for hjem, skole, menighet, myndigheter og for Israel og vårt lands forhold til Israel. Sammen kunne vi danne en bønnevakt fra Lindesnes til Nordkapp. 

Oppmuntring til bønn 

”Rop av hjertet til Herren! – Du Sions datters mur! La tårer renne som bekker dag og natt, unn deg ingen hvile, la ikke ditt øye ha ro! Stå opp, rop høyt om natten når nattevaktene begynner! Utøs ditt hjerte som vann for Herrens åsyn! Løft dine hender til ham for dine barns liv…” Klag 2,18-19 

”Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.” 1 Tim 2,1-4 

Forbønnsemner 

På bønneseddelen har vi satt fokus på at den oppvoksende slekt er landets framtid, hjemmene er grunnpilarer i vårt samfunn, den kristne menighet er salt og lys i verden, myndighetene legger rammebetingelser for vårt samfunn, og vårt forhold til Israel vil være med å gi vårt land del i velsignelse eller forbannelse. Disse fem forhold vil være avgjørende for vårt land i uoverskuelig framtid. Innenfor disse hovedområdene vil det være en rekke aktuelle saker som er oppe i åndskampen, som vi kan be for – som Guds vern over land og folk, utforming av nye lover og kampen for menneskets verdi fra unnfangelsen av til den naturlige død. Fremfor alt vil vi også understreke at det er viktig å be om vekkelse i bygd og by. Måtte Herren få vise oss vår sanne stilling i Guds Ords lys, slik at den enkelte kan bringe fram sin nød og uro for nådens trone! 

En salme og et sitat til etterlevelse 

”Guds ord det er vårt arvegods, Det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros, Vi holdt det høyt i ære! Det er vår hjelp i nød, Vår trøst i liv og død; O Gud, hvordan det går, La dog mens verden står, Det i vår ætt nedarves.” (Grundtvig) 

”Det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde, er å vende tilbake til den gammeldagse kristendom med de gamle kristne verdier, som må gjennomsyre et folk hvis vår kultur skal bestå.” (Kong Håkon VII. Kilde: Illustrert Norsk Bibel-leksikon, 1965) 

Din bønnedag 

Du som ønsker å være med i ”Bønnevakt for Norge”, kan ha disse bønneemnene en dag i uken. Hvilken dag i uken bestemmer du selv, men om en del følger forslaget nedenfor, vil bønnvakten omslutte vårt land og folk hver dag. Vi foreslår derfor at du kan be for de oppsatte bønneemnene bestemt ut fra måneden du er født i: 

Jan og febr: Mandag. Mars og april: Tirsdag. Mai og juni: Onsdag. Juli og august: Torsdag. September og oktober: Fredag. November og desember: Lørdag. På søndag ber alle.

Initiativtakere 
Gruppen bak underskriftsaksjonen i 2007: Ja til fortsatt kristen formålsparagraf 

”BØNNEVAKT FOR NORGE” 

Bønneemner: 
1. Ekteskapene og hjemmene
2. Våre skoler og kristen oppdragelse
3. De kristne menigheter
4. Våre myndigheter
5. Israel og vårt lands forhold til Israel

Skriv til “Bønnevakt for Norge”, Postboks 264, 4367 NÆRBØ, for å få tilsendt bønnesedler