Artikel nr 4 fra blad nr 5-2004
Emne: Dikt
Nuet


Av Olav Nergård


All vår kløkt kan intet duge
og vår kraft forslår jo ikke.
– Gud har gitt oss øyeblikket,
bare dette lille nuet.

Vil du gripe syndens drue
for å smake – den forgifter –
fristes du av onde drifter
– så har du hans hjelp i nuet.

Herrens makt kan ingen kue.
Du har ingen kraft til seier.
Tro at Herren Jesus greier
å forløse deg i nuet.

La så alle djevler true;
var du som det uerfarne,
lille, hjelpeløse barnet
overlatt til Gud i nuet.

Her forleden kom en frue
og hun sa: «Nå må du skrive
noe om at hele livet
gir vi Gud igjennom nuet.»

Snart har bare du en tue
mellom noen gamle graver.
Ta imot Guds frelsesgaver!
Lev ditt liv med Gud i nuet.

Gid det lyste i en bue
over hele himmelhvelvet
så all verden måtte skjelve
under ordet: Nuet! Nuet!