Artikel nr 3 fra blad nr 5-2004
Emne: Andakt
Frelsen og jødene


Av Heinrich Müller

Frelsen kommer fra jødene. (Joh 4,22)

Han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet, og menneske som oss, han er etter kjødet av Israels fedre (Rom 9,5). Blant jødene ble Frelseren født, han er en av deres slekt. Hos jødene var Guds sanne kirke, – utenfor den er det ingen frelse, – og fra jødene kom kirken til hedningene. Av jødene har vi mottatt frelsens budskap, for alle apostlene var jøder.

Vi har derfor ingen grunn til å behandle jødene fiendtlig og foraktelig. Vi skal gjøre dem godt, ikke ondt. Vi er jødenes skyldnere. Gjør deg flid for å gi dem igjen det som du har fått av dem, Kristus og hans salighet. Da avbetaler du din gjeld til dem og forøker samtidig Kristi ære. Du taper ikke noe ved det, men vinner.

Kristi salighet er ikke som annet gods, at den blir mindre når man deler ut noe av den. Tvert imot, jo mer du bringer av den til andre, desto mer økes den hos deg selv. Den troende har Kristi sinn. Derfor utdeler han til enhver av det som han har fått av Herren. Han ville gjerne gjøre hele verden salig.

Men spør du: Ja, hva kan jeg gjøre for at jødene skal erkjenne Kristus? så svarer Herren: La så deres lys skinne for menneskene for at de kan se deres gode gjerninger, og ære deres Far som er i himlene!

Ja, Gud Fader, til din ære
Her utbredes vidt ditt ord!
Hjelp, o Jesus, at din lære
Lyse må på syndig jord!
Hellig Ånd, ditt guddomsord
I oss gjøre virkning stor!
Trøst og håp og tro det give
Og med kjærlighet belive!

(Fra Nåde og sannhet, eller Kristelig skattkiste", andakt for 1. juli)