Artikel nr 8 fra blad nr 4-2004
Emne:
"Jesus fant meg" til spansk


Av red.

Evangeliseringsheftet "Jesus fant meg" er nå oversatt til spansk. Det er den argentinske pastor Marcos Berndt som har oversatt heftet. Det er også trykt, og en har begynt å spre det i Latinamerika.

"Brevet från Litteraturmissionen" nr 1/2004 forteller at Marcos Berndt var i Sverige den 6. januar 2004 hvor han fortalte om den åndelige situasjonen i Argentina. Vi vil ta med noe av det han fortalte oversatt til norsk:

"Jesus Kristus er Frelseren ikke bare for det utvalgte folket, men for hele verden. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Han vil gjøre den sannheten kjent for oss. Vi har det privilegium å få dele evangeliet og preke Guds ord for andre mennesker. En måte å spre evangeliet på er å spre kristen litteratur. Dette er noe vi får gjøre sammen med Luthersk Litteratur-Mission i Argentina. Jeg vil fortelle noe om Argentina.

Argentina har om lag 37 millioner innbyggere. Det offisielle språket er spansk. Av landets innbyggere er 97% hvite, 3% er mestiser dvs indianere. 92% av befolkningen er romersk-katolske, men mindre enn 20% er praktiserende troende. Der er 2% protestanter og 2% jøder. Andre utgjør 4%.

Den katolske kirke i de latinamerikanske land tilber Maria i større utstrekning enn i den øvrige katolske kirke. Det finnes mye helgendyrkelse. Og i stedet for å veilede og korrigere de hedenske tradisjonene og tankegang ved kristen undervisning så aksepterer en det innfødte avguderiet som en slags tro. En vever inn denne tro i sin kirke. En tilber også en helgen som kalles "Døden". Indianerne i nord tror at for hvert levende vesen på jorda er det et tent lys i himmelen, og at der er et vesen som kalles "Døden" som prøver å slokke lyset. Og for å få leve tilber en denne "helgenen". Den katolske kirke har akseptert dette hedenske synet. Det er derfor et stort behov for at sannheten og Bibelens lære får komme fram ved undervisning.

Men der er kristne kirker i Argentina som holder seg til og tror på Bibelen. I nord har den Lutherske kirken startet et misjonsarbeide. Her arbeider misjonærer på et senter. Vi gir dem andaktsbøker av Rosenius som er oversatt til spansk, og de sprer dem videre. Vi planlegger også å utruste evangelister og teologiske studenter med det samme materialet. Vi har et teologisk seminar i Buenos Aires med 40 studenter som forbereder seg til tjeneste i den Lutherske kirken. Vi har også 200 studenter som studerer hjemme. Til alle disse kommer vi til å sende andaktsboka "Nuovo Dia" (Rosenius lille Husandaktsbok) som nylig ble trykt i 2200 eksemplarer. Vi kommer også til å sende denne boka til andre kirker i Argentina. Tre lutherske kirker arbeider i Argentina, noen er konservative, andre mer liberale. - Vi vil også sende disse bøkene til misjonen i Spania. Vi vil proklamere Kristus og gjøre ham kjent som den eneste og helt tilstrekkelige Frelseren for hver enkelt av oss.

Jeg vil takke dere og be om at Gud vil velsigne dere videre og bevare dere i troen til verdens ende".

Til slutt vil vi nevne at Marcos Berndt også har lovet å oversette "Jesus fant meg" til portugisisk. La oss be for dette viktige arbeidet!

Vi er takknemlige til hver enkelt som vil støtte oss i denne tjeneste. Send din gave til: Støttefond for evangelisk arbeid og misjon, Stiftelsen På Bibelens Grunn v/Svein Brattgjerd, Kollerudv. 26, 3031 Drammen, Kontonr. 6138.06.35339

Takk!

Red.