Artikel nr 7 fra blad nr 4-2004
Emne: Bok-klipp
Forskjellen på sann og falsk åndelighet


Av A. G. Lindman

Fra en konfirmantbok utgitt i Sverige av A.G.Lindman i Tranemo i 1897.  

1. Den sanne åndelighet oppstår i åndens fattigdom.
Den falske åndelighet mangler åndens fattigdom.

2. I en sann åndelighet er det forsiktighet og frykt for synd.
Den falske åndelighet er djerv og uforsiktig.

3. Mennesker med sann åndelighet vil gjerne vite om de er kommet inn på en ond og feilaktig vei.
 Mennesker med en falsk åndelighet vil ikke gå inn i en virkelig selvransakelse og tror det beste om seg selv.

4. En sann åndelighet fører med seg den ydmykhet at en underordner sine meninger under Guds Ord, og gjerne tror at andre sanne kristne forstår mer enn det en selv gjør.
Den falske åndelighet er fri og ubunden og avgjør det meste etter hva en selv synes.

5. I en sann åndelighet er en omhyggelig med å ta vare på den beleilige tid.
Den falske åndelighet verdsetter ikke anledningene Gud gir, aller minst anledningene til å lese Guds Ord hjemme.

6. I den falske åndelighet søker en fremfor alt etter åndelige «fornøyelser».
I en sann åndelighet ønsker en først og fremst å komme gjennom verden med en frelst sjel.

7. I en sann åndelighet spør en først om det en har tenkt å gjøre hører med til kallet gitt av Gud.
I en falsk åndelighet spør en bare etter om en kjenner seg i stand til å gjøre det en vil.

8. Den sanne åndelighet bedømmer sjelstilstanden mer etter gjerningene enn etter ordene.
Den falske åndelighet dømmer nesten bare etter det en sier, så hver og en som taler åndelig, anses for å være åndelig.

9. Den falske åndelighet holder den ene lære like god som den andre.
I en sann åndelighet skiller en mellom det som er rent og klart, og det som er falskt og dunkelt.

10. I den falske åndelighet spør en først etter om det forkynte ordet er behagelig.
I sann åndelighet spør en først om det er rett.

11. En sann åndelighet har en kamp og strid mot de åndelige fiender hele veien fremover, og det fører til at mennesket for det meste kjenner seg elendig.
I en falsk åndelighet har en ingen åndelige fiender eller vanskeligheter unntatt når Guds Ånd uroer mennesket med sine vekkelser.

12. I en sann åndelighet blir mennesket tilfreds og stille ved Guds Ånds velsignelser.
En falsk åndelighet gjør mennesket urolig og selvopptatt.