Artikel nr 11 fra blad nr 1-2004
Emne: Trossannhet
Søk først Guds rike!


Av Henric Staxäng

Man kan bekjenne seg som kristen, høre og lese Guds ord, og ønske seg til himmelen, men likevel befinne seg på den brede veien som fører til ulykke. Herren ransaker hjertet. Hvor har du ditt hjerte?

Det er helt i orden å arbeide, og ofte kan tiden være knapp. Men hvor har du ditt hjerte? Draes ditt hjerte til Jesus, for å søke fred og ro hos ham alene? Hele denne teksten fra Jesu munn er en påminnelse: Søk mitt rike og min rettferdighet først!

En stor fare blant bekjennende kristne er at hjertet blir helt opptatt av jorden og verden. Bekjennelsen til Bibelen er der fremdeles. Andaktslivet er kanskje også i orden, men de materielle omsorgene kan ha dradd hjertet bort fra Kristus. Man har blitt ferdig med Golgata kors. Uten at man selv vet om det, har man begynt å tjene Mammon. Hjertets hovedsak er ikke lenger sjelens frelse med tanke på evigheten, men i stedet har hjertet blitt opptatt av penger, jorden og verden. Det alvorlige er at man ikke innser faren, men man er rolig og trygg, siden det ytre fromhetslivet er i orden.

Nei, det går ikke å tjene både Gud og Mammon. Jesus sier: "For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være." Kjære leser: Hvor har du ditt hjerte?

Søk først Guds rike

Fortsett med dine daglige sysler, men be om at Gud leder deg på den evige veien. Prioriter stillheten med Ordet og bønnen, selv om tiden ofte er knapp. Bli stille og be om din sjels frelse. Gjennom Guds Ånd og ord blir du i dine egne øyne en fattig synder. Da begynner det å stige opp sukk i ditt hjerte: «Å, om jeg enda kunne få nåde.» Det blir syndsbekjennelse og bønn. Du får tale ut overfor Herren, slik som David uttrykker det: «Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! - Og du tok bort min syndeskyld.» ( Salm 32,5) Salige stund da du får se at all din synd er betalt med Jesu dyre blod. Gud er allerede forsonet. Det skjedde på Golgata kors. Du får tro at alle dine synder er forlatt for Jesu skyld. Ditt hjerte rettes nå mot Kristus. Hensikten med din omvendelse var jo å drive ditt hjerte til Kristus.

Å vende om til Kristus igjen og søke nåde og frelse bare hos ham, det er å først søke Guds rike og hans rettferdighet. Tross alle daglige sysler å ha et hjerte som strekker seg etter Frelseren, etter det himmelske, det er å først søke etter Guds rike og hans rettferdighet. Guds bud blir viktige. Det gjør også Guds rikes sak og andre menneskers frelse.

Kom i hu at Guds rike bare kan søkes først. Har ikke Guds nåde og vennskap fått bli det viktigste i ditt daglige liv, da søker du slett ikke etter Guds rike. Guds rike kan bare søkes først.

Hva Gud lover

Herren lover dem at alt dette andre skal bli gitt dem i tillegg. Det betyr ikke at Guds barn får alt de ønsker seg. Nei, Guds barn kan bli hardt prøvd, og det kan iblant virke som om Herren hverken kan eller vil hjelpe. Slik fikk for eksempel Jeremia i Det gamle testamente oppleve det: "Hvorfor vil du være som en fortumlet mann, som en kjempe som ikke makter å hjelpe?" ( Jer 14,9) Slik kan et Guds barn også i dag oppleve Herren. Det kan bli sykdom, motgang og bekymringer av ulike slag, til og med materielle og økonomiske bekymringer. Man kan under seg: «Hvor finnes Herren? Hvorfor kommer ikke hjelpen?» Ja, Gud har ikke lovet å alltid hjelpe deg ut fra vanskene, men han hjelper deg igjennom, du som blir hos ham.

Herren Jesus sitter fremdeles på tronen i himmelen, og han har all makt. Herren ser hvem som tar sin tilflukt til ham, og hans øyne våker bestandig, dag og natt, over dem. Herren vet hva de behøver, og han har omsorg for dem.

Glem ikke at Herren har ett formål med alt. Han vil dra deg nærmere seg. Han vil at du skal søke ham og hans rike først.

Til sist: Søk ikke din skatt her på jorden. Lev for himmelen! Lev for Jesus! Amen.
(Overs. av G.R.)