Artikel nr 6 fra blad nr 1-2004
Emne: Bokmelding
God veiledning om homofili og kristen tro


Av Eivind Gjerde

Høsten 2003 ble det gitt ut et felleskirkelig ressursblad med tittelen – Homofili og kristen tro. Hele 34 kirkesamfunn og ulike kristne organisasjoner stod bak utgivelsen. Alt fra Norsk Luthersk Misjonssamband til Oslo Katolske Bispedømmes Familiesenter er mellom utgiverne. Vi kan godt merke oss at ingen av Den norske kirkes såkalte biskoper har villet stille seg bak dette bladet. Men når vi har fulgt deres unnfallenhet og svik i dette spørsmålet gjennom flere år, så forundrer det ikke så mye. Det er å håpe at i hvertfall enkelte av dem en dag vil komme til en sann omvendelse!

Denne utgivelsen må karakteriseres som en gledelig nyhet for alle som vil stå på Bibelens grunn i homofilispørsmålet. Heftet kom i rett tid og representerer et viktig og positivt bidrag i åndskampen på dette feltet. Reaksjonen fra verdslig hold har da heller ikke uteblitt. Sterke angrep er blitt rettet mot utgivelsen bl. a. fra homofile organisasjoner.

Bladet inneholder en rekke veiledende og opplysende artikler om homofili generelt og homofili sett i lys av Bibelen spesielt. Særlig viktig er midtsideartikkelen som sier hva Bibelen sier om homofili. Den tar opp og i møtegår alle de falske bortforklaringene som i nyere tid er reist mot Bibelens homofilitekster. Artikkelen er et godt eksempel på formaningen om å ta enhver tanke til fange i lydighet mot Kristus!

Ellers presenteres statistikk over hvor mange homofile som faktisk finnes. Disse talene skal man merke seg. De er mye lavere enn tidligere påstått. Viktige er også et par artikler som forteller om at endring av homofil orientering til en normal og sunn heterofil legning er fullt mulig. Det finnes overveldende dokumentasjon på at det har skjedd! Bladet representerer her en sann og god motvekt mot all den løgnpropaganda som de homofile organisasjonene dessverre har gått ut med. Fra de hold har vi fått høre at er man homofil, så er man det for alltid. Ressursheftet viser tydelig at det ikke er sant!

Hele heftet er skrevet på en mild og saklig måte og kan overhode ikke anklages for å hetse de homofile på noen måte. De omtales med respekt, men man får tydelig høre at de er på farlige veier med sitt liv.

Det er enkeltformuleringen i heftet som en kunne tenke seg annerledes, men helhetsinntrykket er meget solid. Det er ikke så rent lite av en begivenhet at så pass mange kirkesamfunn og organisasjoner kunne gå sammen om et slikt hefte med en så klar veiledning i et så omdiskutert emne.

Av heftet går det frem at skolelagsprest Øivind Benestad har hatt det største arbeidet med heftet. Øivind Benestad har tidligere vært den drivende kraften i - Verd å vente på kampanjen - en kampanje som siktet på å hjelpe unge kristne til å leve et rent liv på det seksuelle området. Det materialet som han utarbeidet den gang var også solid bibelsk forankret. På Kvitsund Gymnas bruker vi med frimodighet dette materialet i vår undervisning.

Vi vil få uttrykke takknemlighet over den store innsatsen han hittil har vist i kampen for bibelsk veiledning i samlivsetiske spørsmål.

Hele bladet kan leses på internettadressen: www. homofili.com. Der finnes det i tillegg artikler som ikke kom med i ressursheftet. Bladet har henvisning til mye aktuell litteratur og mange internett-linker om homofili og kristen tro.

Bladet har kommet som bilag til de kristne dagsavisene Vårt Land og Dagen, og er derfor godt spredt mellom kristenfolket.