Artikel nr 8 fra blad nr 6-2003
Emne: Dikt
Julhymn


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Ukjent forfatter

Kristus har kommit, kommit hit till jorden, 
född i ett stall i staden Betlehem.
Hör, ni som väntar, född är er Messias.
O kom, låt oss tillbedja, O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist.

Nu markens herdar lämnar alla fåren,
närma sig Barnet med en bävan stor.
Må vi ock finna vägen fram till honom.
O kom, låt oss tillbedja, O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist.

Se, vise männen, langt från Österns länder
frambär nu guld och myrra, rökelse.
Herren oss väntar, hjärtat är vår gåva.
O kom, låt oss tillbedja, O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist.

Krist, dig vi hälsar, Du som fötts av jungfrun,
Du som är Gud av Gud och ljus av ljus!
Löftet om frälsning har nu blivit uppfyllt.
O kom, låt oss tillbedja, O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist.

For våra synder du kom ned till jorden,
fattig, på krubbans strå man lade dig.
Vern vill ej älska den som så har älskat?
O kom, låt oss tillbedja, O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist.

Sjung, alla änglar, brist nu ut i jubel.
Kristus är född i dag! Halleluja!
Gud tillhör äran, han den allra Högste.
O kom, låt oss tillbedja, O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist.