Artikel nr 6 fra blad nr 4-2003
Emne: Bladklipp
Ringeakt for Ordet


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

I dag kan man være kristen uten eller med meget få ord. Det er ikke ord som er avgjørende, men ens personlige innstilling. Er den i orden, er man frelst – uavhengig av om man hører og leser Guds ord eller ikke. 

Slik har det ikke alltid vært. Da mange forlot Jesus, spurte han sine disipler om de også ville gjøre det. Peter tar ordet på alles vegne og forsikrer å det vil de ikke, og han gir en begrunnelse, som vi skal legge merke til: Jesus har det evige livs ord. Disiplene kan ikke vende Jesus ryggen, for da mister de hans ord. De har fått smak på Ordet i en slik grad at de ikke kan leve uten å måtte høre det. Ordet gir dem det evige liv. Det er det største og viktigste av alt. 

Ikke gjerninger, men næring

Noen oppfatter bibellesning, bønn og preken som gode gjerninger som en kristen skal gjøre. Man ser ikke at det er tale om noe helt annet. Troen lever av Guds ord. Det er daglig brød. Får troen ingen næring, dør den. 

Vi har nettopp ønsket et nytt kull med elever velkommen til bibelskolen. I forbindelse med presentasjonen den første kvelden blir det gitt anledning til å si litt om de forventninger man er kommet med. Det benytter mange seg av. Flere sier at de er kommet for å lære Bibelen bedre å kjenne. De ønsker gjennom dette selv å bli velsignet og å bli til velsignelse. 

Som lærer kan man ikke annet enn glede seg hver eneste gang man møter lengselen etter Guds ord. Opplevelsen av Guds nærvær og kraft har alt for stor plass i manges kristenliv. Det er det man lengter etter og gleder seg over. Når den uteblir, holder skuffelse, resignasjon og motløshet sitt inntog. Det er helt annerledes når sinn, tanke og hjerte vendes mot Guds ord. Da kan nok følelsene svinge. Man kan være kald og død og tom, men troen dør ikke. Den næres av Ordet. 

Ringeakter du?

Luthers forklaring til tredje bud sier at vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke ringeakter prekenen og hans ord, men holder det hellig, gjerne hører og lærer det. 

Hva er ringeakt? Det er ikke først og fremst et spørsmål om forakt for Ordet, men å unnlate å høre og lære det.

Erfaringen bekrefter det. De begynte så godt – gode velmenende kristne, som det ikke er noe å si på – bortsett fra det ene: Ordet ble sparsomt i deres liv. I dag kan deres åndelige liv sammenlignes med en rykende veke, ja, undertiden mindre enn det. 

Helt annerledes er det med dem som stadig tilegner seg Guds ord. De erfarer at Guds tilsagn til Josva ikke bare gjelder ham: Denne lovens bok skal du alltid ha på dine lepper og omhyggelig gjøre alt det som står i den. Da vil det gå deg godt, da vil du ha lykken med deg. Vi møter det også meget sterkt i Salme 1: Salig er den som har sin glede ved Herrens ord, og som igjen og igjen lytter til Ordet og tilegner seg det. 

Vær ikke nøysom!

Gud dekker bord for oss. Han ønsker ikke at vi skal holde oss tilbake, men lukke vår munn vidt opp. Gjennom troen på Jesus har Herren ført oss inn i Ordets vesen, hvor vi med undring må si: Hvis det som står her, er sant, da er det adskillig som ser helt annerledes ut enn jeg har kunnet forestille meg. 

Du behøver ikke å være i tvill: Skriften kan ikke rokkes. Gud står inne for sitt ord. Det er troverdig, likesom han er det.

I dag er nådens tid

Stundom må det jordskjelv til for å føre en kristen tilbake til Ordet. Til andre tider kan en liten artikkel som denne gjøre det. 

Kom, når det blir innbudt til møte. Finn fram din Bibel. Les et lite stykke hver dag. Les det gjerne igjennom flere ganger, da kan det lettere huke tak i deg. La ikke en dag være uten bønnens kontakt med din himmelske Far. 

Du er rik!

Mange går til Bibelen for å få hjelp i konkrete vanskeligheter. De trenger til oppmuntring og trøst. Det er sant og godt. 

Men Guds ord vil langt mer enn å hjelpe oss gjennom alt det vanskelige vi møter i livet. Det vil føre oss inn i en erkjennelse av rikdommen i Jesus. Ordet vil ikke alene vise deg Kristi herlighet, men din egen. Det er noe som går langt ut over hva du kan oppleve, tenke og føle. Hva det innebærer at du eier hele den himmelske verdens åndelige velsignelse i troen på Jesus, kan du bare holde fast ved, når Gud til stadighet får lov til å lukke deg inn i denne rikdom gjennom sitt ord. 

Ringeakt ikke Kristi fylde. La ikke Gud stå med en uendelig rikdom til deg uten å kunne få lov til å gi deg den. Han vil gi deg den gjennom sitt ord.

Fra "Båndet" (Overs. G.R.)