Artikel nr 4 fra blad nr 4-2003
Emne: Trossannhet
Den samme


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Gunnar Ødegårdstuen

«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid» (Heb 13,8). 

Guds ord taler mye til oss om Guds uforanderlighet. 

I Mal 3,6 står det: "Jeg, Herren har ikke forandret meg". 

Gud – himmelens og jordens skaper – han blir hva han var, han blir hva han er. Derfor er det "ingen forandring eller skiftende skygge" hos ham. 

Tiden har ingen innflytelse på ham. Men det som hører tiden til, er ikke uvesentlig for Gud. Gud har gitt oss tiden med hans evighet for øye. Derfor taler ordet om "i dag" for oss mennesker. Dagen i dag er gitt oss med tanke på evigheten. Gud – som skapte deg, som frelste deg, og som har kalt deg – han har en plan med ditt liv. 

Tenkt store og evige tanker 

I Jer 29,11 sies det: "For jeg vet de tanker jeg tenker om deg...

Disse tanker er: "… for å gi deg framtid og håp". 

Og disse tanker er: "I går og i dag den samme, ja til evig tid".

Spørsmålet er: Hvor står du når det gjelder Guds plan, hans tanker for deg, han som har framtid og håp for deg? 

Helt fra evighet av har du vært gjenstand for hans kjærlighet. "Med en evig kjærlighet har jeg elsket deg". Han elsker deg! "Hans hjerte varmt for deg banker" – at du skal bli frelst og få evig liv. Derfor: La Jesus få vise deg veien, han som er "veien og sannheten og livet", Joh 14,6. Da får du leve et liv i overflod. Jesus sier: "Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod", Joh 10,10. 

Den samme! 

Tre ting skal vi understreke: 

1. Jesus er den samme i nåde. 

Gud regner ikke med dine mange minus eller pluss.Han regner bare med Jesus, det han har gjort, og det han er i dag. 

Da han døde på korset for dine synder, betalte han din syndeskyld og gjeld, med blodet fra sitt fullkomne hjerte. 

Ved å motta Jesus som din Frelser kommer ditt liv i pluss, ved at Gud fraregnet deg din syndeskyld og tilregnet dem Jesus. "Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud", 2 Kor 5,21. 

Ved troen på Jesus Kristus er du "ren og rettferdig, himmelen verdig". For han har ettergitt deg alt. Og han sier: "Min nåde er nok for deg", 2 Kor 12,9. Det står fast. 

2. Jesus er den samme i makt. 

"Ingen ting er for vanskelig for deg", Jer 32,17. 

Guds ord sier: "Gi Gud makt", Salm 68,35, 

Det vil si: Slipp Gud til med sin makt i ditt liv. Det skjer når du blir hjelpeløs, og innser at du trenger Jesus som din Frelser.

Og denne makt holder deg fast, slik at du bli bevart. Jesus holder fast! For han har lovt: "Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg", Heb 13,5 

3. Jesus er den samme i omsorg 

I 1Pet 5,7 leser vi: "Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere." 

Denne omsorg er en kjærlighetens og nådens omsorg. Dette vil du erfare i livet og vandringen med Jesus. For han er den samme hver dag

. - I lyse og gode dager
. - I kors og trengsels tid. 

Midt i en urolig verden, hvor ingen ting er det samme dag for dag, der er Jesus den samme. Så får jeg si: "Jeg må ha min Jesus med meg, vandre ene kan jeg ei". 

Dette er kristentroens erkjennelse og bekjennelse til alle tider. 

Er det slik for deg?

Jesus, som døde for alle, ja, også for deg, han vil at du også skal få et personlig møte med ham. I Åpenb 3,20 sies det: "Se jeg står for døren og banker..." Dette sier han som "er i går og i dag den samme, ja til evig tid".