Artikel nr 3 fra blad nr 4-2003
Emne: Dikt
Ved Gudsbarnets båre


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Fjermedal

Bitre død, hvor er din brodd? 
Helvede, hvor er din seier? 
Jeg har alt det Jesus eier. 
Livets skjønne mål er nådd. 
Jeg står frelst for Lammets trone,
i all evighet, og bær’ 
seierens krans og livets krone, 
og ser Jesus som han er. 

Jeg har stridt den gode strid, 
og fullendt det løp han satte. 
Jeg har mer enn du kan fatte, 
hos min Gud til evig tid. 
Jeg er salig båret over 
jordens sorg og savn og nød. 
Jeg har alt det Herren lover, 
ved min frelsers liv og død. 

Sant er alt det Gud har sagt. 
Jesu seier fikk sin kroning. 
På den frelse og forsoning 
Jesus Kristus har fullbrakt, 
står jeg – uten sammenligning 
overgår det alt jeg vet – 
midt innunder all Guds signing, 
frelst hos Gud i evighet. 

Salig, hellig, ren og god, 
blir jeg aldri mer til skamme. 
Evig lovet være Lammet, 
som har kjøpt meg med sitt blod. 
Det er ham jeg nå får tjene, 
i en evig barnerang. 
Gud og Lammet er alene 
evig verd min takkesang.