Artikel nr 12 fra blad nr 3-2003
Emne: Sang
Kor stort å vera barn av Gud


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Fjermedal

Kor stort å vera barn av Gud 
og ha ei evig von. 
Kor stort å vera Jesu brud, 
Den Heilage, Guds son. 

Kor stort at Jesu frelsesverk, 
det fullførd er for meg. 
Allmektig Jesus – kjærleik sterk – 
han tok mi synd på seg. 

Kor stort at eg i livsens strid 
til Jesus koma kan. 
Han lova vera med all tid, 
min kjære ven er han. 

Kor stort at eg i unge år 
fekk fylgja Jesu kall. 
Kor stort at eg, når tida går, 
har von om himlens hall. 

Ja, takk og lov for krossens kraft, 
for Jesu blod som rann. 
Der eg får drikka livsens saft, 
min Jesus siger vann. 

Kor stort, kvar dag i bøn eg går 
til Gud, min gode Far. 
Tilgjeving eg for synda får. 
Mi synd min Jesus bar. 

Kor stort, eg har ei himmelsk hamn 
når ferda enda er. 
Han tek meg heim i Jesu namn, 
på sine skuldrer ber. 

Trykt med noter i nr. 5 / 2004